Stemming ondernemers industrie verbeterd

Ondernemers in de industrie waren in februari 2013 minder somber dan in januari. De indicator van het producentenvertrouwen verbeterde 2 punten en kwam uit op -3,6.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product.

In februari waren de ondernemers veel minder pessimistisch over de verwachte productie dan in januari. Ook het oordeel over de voorraden verbeterde. Over hun orderpositie waren ze daarentegen iets pessimistischer.

Producentenvertrouwen industrie

De ondernemers waren in februari negatiever gestemd over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan een maand eerder. Bijna 21 procent verwachtte dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen, terwijl bijna 6 procent op een toename rekende. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden bedroeg dus -15. In januari was dat -13.

Verwachte personeelssterkte komende drie maanden

Personeel Nederland