Enquete Schroders: internationale beleggingsspecialisten bezorgd over inflatiedruk

Centrale banken zullen commerciële banken aansporen meer geld uit te lenen om de wereldwijde economische groei een impuls te geven. Als gevolg hiervan stijgt de inflatie tot meer dan vier procent per jaar in de komende vijf jaar. Dat is de uitkomst van een enquete onder 125 internationale beleggingsspecialisten die waren samengekomen op de eerder deze maand gehouden Schroders Investment Conference in Londen.

Driekwart (75%) van de aanwezige professionele beleggers, bankiers en commissionairs uit Europa, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika deelt deze verwachting. Een ruime meerderheid (76%) is bang voor inflatie in de komende vijf jaar. Opmerkelijk is dat slechts 13% ervan overtuigd is dat zijn portefeuilles afdoende beschermd zijn tegen het eventuele inflatierisico.

Stijgende aandelen verwacht

De algemene verwachting (89%) is dat in dit potentieel inflatoire klimaat rendementen van wereldwijde aandelen gaan stijgen tussen nu en eind 2013. Binnen de categorie aandelen zullen de Europese aandelen het beste presteren in 2013, zo denkt de meerderheid (58%) van de ondervraagden. Dit is een verdere aanscherping van de overtuiging die heerste bij de 41% van de aanwezigen op een soortgelijk Schroders -congres in oktober vorig jaar. Die groep verklaarde namelijk van plan te zijn de asset allocatie van hun cliënten naar Europese aandelen tegen het einde van het jaar 2012 te verhogen.