Agrarische productie neemt ook in 2013 toe

De productiewaarde van de agrarische sector stijgt dit jaar naar verwachting tot 27 miljard euro. Dat is een stijging van 2% in 2013. De geraamde prijsstijging is met 1,3% minder sterk dan de 4,5% van vorig jaar. Dit jaar wordt er - in tegenstelling tot 2012 - een volumegroei verwacht van 0,7% De voornaamste groeisectoren zijn de melkvee- en vleespluimhouderij, potplanten en groenten en fruit. Innovaties hebben sinds 1996 voor 86% bijgedragen aan de groei van het productievolume. Dat lag op 1,3% per jaar. Dit blijkt uit het kwartaalbericht agrarische sector van ING Economisch Bureau.

Top twee meest innovatieve sector

De Nederlandse agrarische sector staat bekend om de hoge toegevoegde waarde en de innovatiekracht. De leidende internationale positie op het gebied van veredeling en genetica biedt volop kansen voor export van kennis en technologie. Innovaties hebben de afgelopen anderhalf decennium voor 86% bijgedragen aan de productiegroei. Arbeid en kapitaal waren goed voor de overige 14%. Alleen de industrie weet nieuwe technieken in nog hogere mate om te zetten in productiegroei.

Investeren in duurzaamheid en innovatie

De inspanningen van de sector om te komen tot lager antibioticaverbruik, voedselveiligheid, emissie terugdringing, LED-verlichting en energiereductie zullen onder druk van consumenten en overheden opgevoerd moeten worden. Cor Bruns, ING sectormanager Agrarisch: “De samenwerking met overheden en onderzoeksinstellingen is noodzakelijk om de innovatiemotor draaiende te houden. De overheid heeft hier een belangrijke taak om verduurzaming en innovatie blijvend te stimuleren.”