Duurzaam beleggen moet de benchmark worden

Waar we de afgelopen jaren nog relatief weinig ESG-activiteiten zagen in beleggingsland lijkt het tij steeds meer te keren. Zo is MSCI steeds actiever met haar ESG-ratings (haar ESG-spectrum wordt steeds groter) en zien we dat diverse partijen dit ook oppakken. Ook bij Schroders en Invesco komt het ESG beleggen steeds hoger op de agenda te staan. Schroders gaf middels Hein Kuijpers aan dat haar rol op ESG-gebied de afgelopen jaren nog teveel op de achtergrond stond en gaat dit nu veel meer mainstream maken.

ESG nog in kinderschoenen

Voor veel beleggers is het ESG-beleggen vooralsnog een ‘ver van hun bed show’ want de duiding hier over staat nog pas in de kinderschoenen. Dit onderstreepte Jessica Ground door te stellen dat er nog steeds veel gedaan moet worden zodat beleggers het hele beleggingsspectrum op ESG-gebied goed kunnen inschatten.

ESG traject heeft veel uitdagingen

Esgbeleggen

Esgratings
De ratings van MSCI zijn een goede aanzet zo stelde Ground maar er moet nog veel meer werk gedaan worden om beleggers veel betere keuzes te kunnen laten maken op ESG-gebied. Zowel Schroders als Invesco hebben inmiddels grote ESG-infrastructuren opgezet die een aanvulling zijn op het werk van MSCI .

Bonny Saynay van Invesco onderstreepte ook dat veel ESG-criteria nog in de opstartfases zitten. Van de 3 ESG factoren heeft Governance de meeste invloed op de bedrijfsobligaties. U ziet in de grafiek dat de mandjes met leningen met hoge Governance-scores circa 0,8 procent meer hebben opgeleverd dan de mandjes met de laagste scores.

Ook voor de factor milieu is er een positief rendementseffect maar dit ligt nog op circa helft van de factor Governance.

Ashleylester

Een vaak gehoorde kritiek op ESG-beleggen is dat door het weglaten van de niet-ESG bedrijven veel rendement opgegeven zou worden. Beleggers willen normaliter optimaal profiteren van de klassieke rendementsfactoren zoals die van het klassieke 3-factormodel van Fama & French (omvang, bèta en boekwaarde) aangevuld met de meer recentere factoren zoals momentum, kwaliteit en low vola.

Het uitsluiten van niet-ESG aandelen kost echter geen forse hap aan exposure naar deze factoren aldus onderzoek van Ashley Lester van Schroders. Lester gaf aan dat ook na de ESG-filtering (dus na dat de 'slechte' bedrijven verwijderd zijn) dat er dan nog 95 procent aan exposure naar deze factoren overblijft.

Het is volgens Lester dus geen excuus meer om geen ESG-filteringen te doen want de exposure naar de klassieke rendementsfactoren blijft steevast overeind.