Amundi: Sterk herstel wereldwijde ETF-markt in november

De netto-instroom op de wereldwijde ETF -markt heeft zich sterk hersteld gedurende november. De totale netto-instroom in november bedroeg €53,1 miljard vergeleken met slechts €7,5 miljard in oktober.

Dat blijkt uit de maandelijkse marktanalyse van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

ETF -beleggers stapten gedurende november weer op grote schaal in aandelen, hetgeen goed was voor groei van de aandelen ETF -markt met €37,2 miljard. Obligatie - ETF ’s herpakten zich ook en zagen een netto-instroom van €15,4 miljard. €44,7 miljard van de instroom op de wereldwijde ETF -markt was afkomstig uit de VS.

De instroom uit Europa was goed voor €3,2 miljard, een behoorlijke toename ten opzichte van de slechts €534 miljoen een maand eerder. Europese ETF -beleggers hadden een voorkeur voor aandelen-ETFs, goed voor een instroom van €2,6 miljard vergeleken met €911 miljoen voor obligatie-ETFs.

Zowel op de Europese als de Amerikaanse ETF -markt was er per saldo een uitstroom uit Europese aandelen. Noord-Amerika was wederom de populairste regio met een instroom van meer dan €25 miljard.

Door lagere rente en inflatieverwachtingen onder Europese beleggers kromp de markt voor ETFs gefocust op ‘inflation linked’-obligaties. Wereldwijd stroomde er bijna €12 miljard richting ETF ’s belegd in staatsobligaties, tegen een uitstroom in bedrijfsobligatie- ETF ’s.

De ETF -markt als geheel is dit jaar al met €357 miljard gegroeid, waarvan de Amerikaanse markt goed is voor ruim 70%. De totale instroom naar aandelen-ETFs was dit jaar meer dan 2,5 keer zo groot als de instroom naar obligatie-ETFs.