Richard Branson: ‘Lage olieprijzen viseren ook duurzame bronnen’

De strategie van Saudi-Arabië om de olieprijzen te laten dalen, is niet alleen gericht tegen het succes van de schalieproductie in de Verenigde Staten, maar ook tegen de wereldwijde ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Dat heeft de Britse ondernemer Richard Branson, oprichter van het conglomeraat Virgin, in een interview met de Britse krant The Guardian gezegd.

Branson, die ongeveer 350 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in milieuvriendelijke projecten, voegt er aan toe dat duurzame bronnen en schalieproductie de voorbije jaren een bijzonder grote druk hebben gezet op de resultaten van de olieproducerende landen.

“Saudi-Arabië viseert niet alleen de Amerikaanse fracking-industrie, maar wil ook de opgang van duurzame energie bemoeilijken,” aldus Richard Branson. “De lagere olieprijzen maken het immers veel moeilijker om duurzame energie als een rendabel alternatief te presenteren. Voor het instorten van de olieprijzen was onder meer zonne-energie duidelijk goedkoper dan petroleum."

Richardbranson
Richard Branson

"Indien de olieprijs echter daalt tot een niveau tussen 30 dollar en 40 dollar per vat, zal zonne-energie het veel moeilijker vinden om investeerders en klanten te vinden. De regeringen moeten dan ook heel goed bekijken op welke manier er op de dalende olieprijzen wordt gereageerd.”

Emissietaks

“Landen die de uitstoot van broeikasgassen willen terugschroeven, moeten overwegen om het gebruik van fossiele brandstof extra te belasten, zodat de winstmarges van de goedkopere olie ongedaan kunnen worden gemaakt,” gaf Branson te kennen.

“Het is nu wellicht een uitgelezen ogenblik om te beginnen met de voorbereiding van een emissietaks, die vervolgens op de klimaattop van Parijs volgend jaar zou kunnen worden voorgesteld. Duurzame energie heeft een buffer nodig tegen fossiele brandstoffen zoals steenkool en petroleum.”

Branson, oprichter van de denktank Carbon War Room, zegt dat dringend inspanningen gedaan dienen te worden om de vraag en financiëring van milieuvriendelijke technologieën te versnellen.

Bron: Express.be