Buffett's brief

Vanwege zijn 'gouden jubileum' - Warren Buffett staat inmiddels alweer 50 jaar aan het roer van Berkshire Hathaway - schreef Buffett dit jaar een speciale editie van zijn aandeelhoudersbrief. Afgelopen week schreven we er al over en inmiddels is de brief deze link beschikbaar.

Over investeringskansen in Amerika

"Hoewel we in de toekomst ook buiten Amerika zullen blijven investeren loopt de hoofdader van de investeringskansen dwars door Amerika."

Over de toekomst van Amerika

"De dynamiek ingebed in onze markteconomie zal vruchten blijven opleven. De vooruitgang zal niet in een rechte lijn of zonder haperingen zijn, zoals dat nooit het geval is geweest. Maar zonder enige twijfel: Amerika's heeft haar beste dagen in de toekomst liggen."

Over de toekomst van Berkshire Hathaway

"Over honderd jaar zullen BNSF (Burlington Northern, de spoorwegmaatschappij van Berkshire) en Berkshire Hathaway Energy nog steeds een belangrijke rol in onze economie spelen. Huizen en auto's zullen centraal blijven staan in de levens van de meeste families. Verzekeringen zullen essentieel blijven voor zowel bedrijven als voor individuen. Vooruitkijkend zien Charlie (Munger, Buffett's zakenpartner) en ik een wereld die als voor Berkshire gemaakt is."

Over riskant gedrag van beleggers

"Beleggers kunnen, door eigen toedoen, het beleggen in aandelen tot een riskante onderneming maken. En velen doen dat ook. Actief handelen, markten trachten te 'timen', onvoldoende spreiden, het betalen van hoge fees en werken met geleend geld kan het redelijke rendement dat beleggers normaal gesproken van aandelen mogen verwachten meer dan volledig teniet doen."

Over het belangrijkste advies dat Buffett van zijn zakenpartner Charlie Munger kreeg:

"Het belangrijkste advies dat hij mij gaf was simpel: vergeet het kopen van redelijke bedrijven tegen een fantastische prijs maar focus in plaats daarvan op het kopen van fantastische bedrijven tegen een redelijke prijs."

Over de mogelijkheden van Berkshire in nieuw sectoren te investeren:

"We zijn vrij van historisch ingegeven vooringenomenheden welke kunnen ontstaan uit een levenslange verwantschap met een bepaalde sector of industrie en eveneens vrij van druk van collega's die er persoonlijk belang bij hebben de status quo te behouden. Dat is een belangrijk gegeven: hadden paarden een beslissende stem in investeringsbeslissingen gehad, dan zou het van een auto-industrie nooit gekomen zijn."

Over de kans dat Berkshire Hathaway in problemen raakt:

"Ik schat dat de kans op een gebeurtenis waardoor Berkshire Hathaway financieel in problemen raakt vrijwel nul is. We zijn op ieder moment voorbereid op een eens in de duizend jaar voorkomende overstroming. Sterker, wanneer zo'n ramp zich voordoet zijn wij het die reddingsvesten zullen verkopen aan degenen die zich niet hebben voorbereid."

Over cash:

"Cash op de balans van een bedrijf wordt soms wel gezien als iets wat beperkt moet worden, als een niet-productieve aanwending van kapitaal die zaken als 'return on equity' negatief beïnvloedt. Cash staat echter tot een bedrijf als zuurstof tot een persoon: je denkt er niet aan als het er is en het is het enige waar je aan denkt als het er niet is."

Over de mogelijkheid dat Berkshire dividend gaat uitkeren:

"Uiteindelijk - waarschijnlijk over tien tot twintig jaar - zal het kapitaal en de winst bij Berkshire een dusdanig niveau bereiken dat het simpelweg niet meer mogelijk is alle winsten rendabel te herinvesteren. Op dat moment is het aan het management van Berkshire om te bepalen wat het beste is: overtollige winst als dividend uit te keren, eigen aandelen in te kopen of beide te doen."

Bijdrage geschreven door Hendrik Oude Nijhuis van Warren Buffett.nl