Inleiding bij de Fondsenhoek

Op 17 januari 1991 kwam ik de eerste keer in contact met de fondsenwereld. Ik kan die dag nauwkeurig preciseren omdat ik bijna te laat kwam op de presentatie: ik was s’morgens even het uur uit het oog verloren omdat ik de rechtstreekse uitzending over de bombardementen op Koeweit had zitten bekijken.
Marcperson
Marc Person
CNN bracht die rechtstreeks op TV. Vandaar een datum die steeds terug te zoeken valt.

Mijn eerste resultaten met die fondsen waren erg pover alhoewel ik steeds die fondsen aankocht die mij werden aangeraden en die volgens mijn contactpersonen erg veel potentieel hadden.

Vermits ikzelf geen specifieke opleiding had genoten over financiële producten, begon ik na een reeks teleurstellingen zelf databestanden aan te leggen om te proberen die dingen te doorgronden. In het begin probeerde ik vooral die fondsen uit te selecteren die vanaf een bepaalde datum (om te kunnen vergelijken) een interessant groeiproces konden voorleggen. Ook fondsen die in crisismomenten de verliezen eerder beperkten, wist ik zo uit te filteren. Dat bracht reeds een verbetering, maar zeker nog niet de oplossing waar ik naar zocht.

Een collega op het werk die er meer van wist, zette mij ongewild op het spoor van een veel betere oplossing. Hij merkte op dat mijn selecties niet helemaal waardeloos bleken, maar:” als je mij de begindatum van je studies geeft, dan vertel ik jou welke fondsen of indexen er bovenaan de lijst verschijnen”. Vermits het momentum het uiteindelijk resultaat triggerde, moest ik die startdatum proberen te omzeilen.

Zo kwam ik op het idee om via een hele reeks van jaarrendementen, rendementen over periodes van 3 jaar en zelfs langer te gaan kijken naar de langlopende gemiddelden en nog zoveel meer.

Rendementen uit het verleden…

Als je de rendementen bekijkt zoals men die meestal voorschotelt (het laatste jaarrendement, het rendement over de laatste 3 jaar enz… dan begrijp ik ten volle dat men daar als disclaimer steevast bij vermeldt dat cijfers uit het verleden, althans die toch, niets vertellen over de toekomst. Het is echter niet omdat 1 soort resultaten niet bruikbaar is, men ook alle andere naar de prullenmand dient te verwijzen.

Een voorbeeld: als men een fonds neemt en men berekent het resultaat over een periode van 5 jaar, dan bekomt men in het eerste geval een jaarlijks rendement van 18,20% per jaar.

Beleggenfondsen

In het tweede geval met als startdatum slechts één jaar verschil bekomt men:

Beleggingsfondsen
… nog een povere 0,86% per jaar.

Uiteraard kan men met zulke cijfers uit het verleden geen kant op om over een fonds een oordeel te vellen. De stelling, die ik laatst nog gepubliceerd zag, dat het momentum, het moment van instap, onbelangrijk is, krijgt hier ook al een eerste flinke deuk. Maar daarover later meer.

Mijn cijfers uit het verleden geven wel degelijk een zicht op de toekomst:

In één van de meest wisselvallige fenomenen worden ook cijfers uit het verleden met succes gebruikt: de weersvoorspellingen. Net zoals bij de financiële producten is er in die wereld ook nooit een garantie maar…, die langlopende gemiddelden geven je wel een behoorlijk idee over de temperatuur die je in een bepaalde periode zoal mag verwachten. Kijk maar eens in een reisbrochure voor jouw verblijf aldaar in een bepaalde periode in een bepaald land of regio. Ook de uitersten (het minimum en het maximum) duiden op een bepaalde limiet: die limieten of records kunnen soms wel eens doorbroken worden (zoals de temperaturen tijdens de laatste februarimaand) maar die doorbraken slaan dan telkens op enkele tienden van een graad. Verwacht geen verdubbeling…

In de sport met het verbreken van een wereld- of nationaal record: idem.

Verwacht alzo niet van een fonds of tracker die nog nooit een groei liet optekenen van meer dan 6%, dat die in jouw geval plots resultaten met twee cijfers gaat laten optekenen.

Op die manier kan men echter al vlug het kaf van het koren scheiden. Geen wonder dat er heel wat uitgevers van fondsen geen enkele poging ondernemen om bruikbare cijfers te leveren. Er zouden er teveel door de mand vallen. Zelfs Morningstar geeft aan dat zowat 90% van de fondsen eigenlijk geen bestaansreden heeft: enkel de uitgever wordt er rijk van.

Voor diegene die die disclaimer niet kunnen loslaten:

  • Wist je dat quasi elke presentatie van zo’n fondsbeheerder start met de vermelding van zijn curriculum vitae, alhoewel resultaten uit het verleden…
  • Als cijfers uit het verleden geen waarde hebben voor de toekomst, dan stellen we ons maar de vraag waarom je zo fier was toen je jouw diploma behaalde ?
  • Stel je voor dat jouw zoon of dochter thuis komt met belabberde studieresultaten maar daarbij vertelt dat cijfers uit het verleden niets zeggen over de toekomst.

    Voor je in jouw pen kruipt om te verdedigen wat ze jou aangeleerd hebben, wacht op mijn cijfers en hoe ik die bekom. Graag in een volgend artikel.

    Marc Person