Dollar bedreigt EM continu aldus Schroders

Craig Botham, econoom opkomende markten en drie fondsbeheerders in deze categorie bij Schroders - Allen Conway, James Barrineau en Guillermo Besaccia - discussieerden onlangs over de vooruitzichten voor de opkomende markten en hoe beleggers hier tegenaan moeten kijken.

Craigbotham
Craig Botham

Craig Botham trapt de discussie af door te stellen dat de nauwe relatie tussen de groei in de ontwikkelde en opkomende markten steeds losser wordt. De zwakkere groeivooruitzichten voor de opkomende markten vallen samen met een aantrekkende economische tegenwind. Botham wijst daarbij op een aanstaande rentestap van de Fed, groeivertraging in China, zwakke grondstoffenprijzen en binnenlandse politieke onrust in een aantal opkomende markten.

’Failure to launch’

Jamesbarrineau
James Barrineau

Als beleggers ergens een hekel aan hebben, dan is het wel aan onzekerheid, en dat is wat er nu speelt door het uitblijven van de renteverhoging, zegt Allan Conway. Aan de andere kant, historisch gezien presteerden aandelenmarkten redelijk goed in het begin van een renteverhogingscyclus. Maar een renteverhoging leidt ook tot een sterkere US dollar en dat kan de opkomende markten parten spelen. Hij betwijfelt echter of een zwakke dollar een voorwaarde is voor betere prestaties van de opkomende markten, maar om positief tegenover de opkomende markten te kunnen staan, is het wel een fijne gedachte te weten dat de US dollar op z’n minst zijn hoogtepunt heeft bereikt.

Bodemprijzen

James Barrineau stelt dat stabilisering van de grondstoffenprijzen de opkomende markten zou moeten ondersteunen. Er is echter een significant overaanbod in veel grondstoffen, een trage reactie aan de aanbodzijde en magere groei van de wereldeconomie. Dit leidt ertoe dat het enige tijd in beslag neemt voordat de grondstoffenprijzen stabiliseren.

Allan Conway benadrukt dat vandaag de dag meer opkomende landen profiteren van de zwakte van grondstoffenprijzen, dan er last van hebben. De structuur van opkomende markten is dermate gewijzigd, dat een stijging van de grondstofprijzen niet meer een voorwaarde is voor hogere aandelenkoersen in opkomende markten. De reden dat opkomende markten als India, China, Korea en Taiwan, allen grondstoffenimporteurs die profiteren van lagere grondstoffenprijzen, niet beter presteren, ligt aan de verzwakking van de mondiale vraag en niet aan lagere grondstoffenprijzen. Zodra de vraag naar hun exportproducten aantrekt, zullen hun prestaties verbeteren.

Elk nadeel heeft een voordeel

Het huidige negatieve sentiment rond aandelen uit de opkomende markten vat Allan Conway als positief op. De markt heeft alle negativisme wel ingeprijsd. Dit onderstreept hij met de netto uitstroom van kapitaal uit opkomende aandelen dit jaar, die nu hoger is dan het vorige record in 2008. Conway benadrukt dat het succes van de opkomende markten afhankelijk is van de binnenlandse vraag en de waarderingen. Zijn grootste zorg is de US dollar; als die blijft stijgen, kan hij voor problemen zorgen.

Guillermo Besaccia ziet China als belangrijkste punt van zorg, in het bijzonder de mate waarin herbalancering en aanpassing van de economie plaatsvindt. Dat is belangrijk om de bodem van de grondstoffenprijzen te vinden. Tevens is het een voorwaarde voor stabiliteit in de opkomende markten en om beleggers aan te zetten tot investeringen in valuta's en lokale schuld. Besaccia denkt dat daar een aantal interessante mogelijkheden te vinden is.

ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.