NN IP ziet alfa in sectormomentum

 • Aandelenkoersen vertonen momentumpatronen en de sectorcomponenten van aandelenrendementen zijn goed voor een aanzienlijk deel van de momentumanomalie
 • Het momentum zakt in na marktdalingen en bij een hoge marktvolatiliteit
 • Een systematische timing van het sectormomentum met behulp van de Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) verbetert momentumstrategieën en is een waardevolle bron van alfa

  Tjeerdvancapelle
  Tjeerd van Capelle

  Beurskoersen vertonen momentumpatronen: winnende aandelen blijven vaak uitblinken, verliezers ondermaats presteren. Het momentum-fenomeen is zichtbaar op de wereldwijde aandelenmarkten, de valutamarkten, bij grondstoffen en in andere beleggingscategorieën. Hoewel het individuele aandelenmomentum veel voorkomt, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het sectormomentum nog veel belangrijker is. Strategieën die zich hierop richten, kopen aandelen in sectoren die het in het verleden goed hebben gedaan en verkopen in sectoren die niet goed hebben gepresteerd. Dit lijkt zeer winstgevend. Het momentumeffect in de sectorcomponenten van aandelenrendementen is goed voor een groot deel van de momentumanomalie van individuele aandelen.

  Op basis van de aandelen in de MSCI World-index tussen 1990 en 2018 heeft het Automated Intelligence (AI) Equity-team van NN Investment Partners (NN IP) aangetoond dat er inderdaad een sterk momentumeffect in sectorrendementen zit. Een strategie die overwogen (onderwogen) is in de negen sectoren met het hoogste (laagste) rendement over de afgelopen 12 maanden, genereert een jaarlijks rendement van 6,1% en een informatieratio van 0,46. Een strategie die is gericht op het sectormomentum kan incidenteel echter ook fors verliezen. Na de financiële crisis van 2007-2008 hadden momentumstrategieën het bijvoorbeeld zwaar vanwege de hoge volatiliteit. Onder deze marktomstandigheden is het cruciaal dat vermogensbeheerders flexibeler kunnen schakelen.

  Tjeerd van Cappelle, Head of Automated Intelligence Equity bij NN Investment Partners, licht toe: “Het momentum zakt meestal in als de markt herstelt van grote verliezen. Op basis hiervan hebben we een raamwerk ontwikkeld voor een dynamische timing van het sectormomentum. Hierbij maken we gebruik van de Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX), die vaak de angstbarometer wordt genoemd. De index meet de verwachte volatiliteit van opties op de S&P 500-index in de komende 30 dagen. Een stand onder de 20 wordt als normaal gezien, een stand boven de 30 wijst op veel angst bij beleggers. Wij hebben 25 gekozen als grens voor de timing van het sectormomentum.” Cumulatieve rendementen van statisch t.o.v. getimed sectormomentum

  Sectormomentum
  Bronnen: NN IP AI Equity, MSCI World, gegevens over 1990-2018

  Tjeerd vervolgt: “De bovenstaande grafiek geeft de cumulatieve rendementen weer als het sectormomentum is getimed op basis van de VIX. Als het voortschrijdend gemiddelde voor de afgelopen 30 dagen groter is dan 25, blijven wij neutraal. Als de stand lager is dan 25, overwegen we de negen sectoren met de hoogste rendementen over de afgelopen 12 maanden en onderwegen we de negen sectoren met de laagste 12-maands rendementen. We hebben vastgesteld dat het gebruik van deze timingstrategie het jaarlijkse rendement van de sectormomentumstrategie verhoogt van 6,1% naar 7,8% en de informatieratio van 0,46 naar 0,79. Al met al zorgt het gebruik van de VIX voor het timen van het sectormomentum voor een meer evenwichtige performance van de strategie. Het effect van het inzakken van het momentum na de financiële crisis zou dan zijn vermeden.”

  Er is voldoende bewijs dat het sectormomentum duidelijk en continu aanwezig is. Een statische momentumstrategie heeft echter last van periodes waarin het momentum inzakt. In het verleden is dit vaak gebeurd na sterke marktdalingen en in tijden van veel marktvolatiliteit. De VIX is een effectieve barometer voor de marktomstandigheden. Door deze index te gebruiken voor het timen van het momentum, kunnen wij de effecten van een inzakkend momentum voorkomen. Op deze manier kunnen de wereldwijde AI Equity-fondsen van NN IP, waaronder NN (L) Institutional Global Enhanced, systematisch profiteren van de alfa die voortkomt uit het sectormomentum.