De drie redenen waarom het winstherstel in Europa echt is

Door Dean Tenerelli, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Continental European Equity Fund

Deantenerelli
Dean Tenerelli

De Europese bedrijfswinsten stegen in het tweede kwartaal met 16% jaar op jaar en vervolgden daarmee het uitzonderlijke resultaat dat in het eerste kwartaal werd neergezet. Hoewel de recente stijging van de euro iets van de glans wegnam, duidt dit sterke cijfer erop dat Europa op weg is om voor het eerst in zes jaar weer een heel jaar winstgroei te noteren. Voor beleggers in Europese aandelen kan de betekenis van dit positieve vooruitzicht niet worden overdreven. In de periode 2012 tot 2016 namelijk begon elk jaar met een consensusverwachting voor de winsten die te hoog was als gevolg van een te optimistische kijk op de vooruitzichten voor Europese bedrijven. Dit betekende dat de prognoses in het eerste kwartaal fors naar beneden werden bijgesteld, omdat bedrijven de verwachtingen gewoon niet konden waarmaken, en in de loop van elk jaar langzaam verder wegzakten.

Dit heeft ertoe geleid ertoe dat de Europese winsten al langere tijd teleurstellen. Het gevolg is dat de Europese bedrijfswinsten momenteel nog ver onder hun niveau van 10 jaar geleden liggen, terwijl de winsten in de VS zich de afgelopen tien jaar sterk hebben hersteld en nu boven hun records van voor de financiële crisis liggen. Maar na een aantal jaren van tegenvallende winsten en neerwaartse bijstellingen betekent het vooruitzicht op een tweecijferige jaarlijkse winstgroei in 2017 een belangrijk keerpunt. Er zijn drie redenen waarom wij optimistisch zijn over de Europese bedrijfswinsten.

Realistischer verwachtingen

Voor het eerst in jaren waren de winstverwachtingen begin 2017 vrij realistisch; sommigen vonden zelfs dat de analisten te voorzichtig waren. En inderdaad, in het eerste kwartaal rapporteerden de Europese bedrijven de sterkste groei in zeven jaar. En hoewel de cijfers wat minder indrukwekkend waren, mede vanwege de stijgende euro, werden ook in het tweede kwartaal solide winstmarges bekendgemaakt. Van de Stoxx 600 bedrijven die winstcijfers over het tweede kwartaal publiceerden, wist 59,8% de verwachtingen te evenaren of te overtreffen. Na deze twee sterke kwartalen staan de consensusramingen voor de Europese winstgroei in 2017 nu op een gezond niveau van 15,7%. Ter vergelijking: de groei van de Amerikaanse bedrijfswinsten over heel 2017 wordt op 9,7% geraamd.

Financiële sector trekt aan

Het herstel van de Europese financiële sector draagt in belangrijke mate bij aan de verbeterde winstvooruitzichten. De sector had de afgelopen tien jaar te kampen met een structurele daling van de winstgevendheid. Het ondernemingsmodel kwam onder druk te staan door strengere regelgeving, disruptieve innovaties en zeer lage rentes. Nu echter lijken de winsten weer aan te trekken, vooral in de banksector. Dit herstel is een belangrijk thema in ons Continental European Equity Fund. De situatie bij de banken begint sterk te verbeteren en de tussentijdse winsten evenaren of overtreffen de verwachtingen dit jaar vaker wel dan niet. De afgelopen maanden hebben we onze exposure selectief uitgebreid en ons daarbij gericht op liquide, goed gekapitaliseerde bedrijven met een sterke franchise. Zo voegden we in Spanje enkele posities toe die ons in staat kunnen stellen te profiteren van de consolidatie en M&A-kansen in de bedrijfstak.

Ondersteunend macro-economisch en politiek klimaat

De komende tijd zal het Brexit-proces in Europa blijven zorgen voor onzekerheid, die wordt versterkt door geopolitieke factoren zoals de aanhoudende spanningen met Noord-Korea. Hoewel het verloop van de economische cyclus een bron van risico is, lijkt de onderliggende economische situatie in Europa aan te trekken, wat onder meer blijkt uit cijfers en enquêtes zoals de inkoopmanagersindex (PMI). De lage groei en lage inflatie bieden steun, terwijl een stabieler politiek klimaat in Europa het vertrouwen een flinke impuls heeft gegeven. Op gestandaardiseerde, voor conjunctuur gecorrigeerde basis – gebruik makend van het gemiddelde winstcijfer over de afgelopen tien jaar – is de Europese markt nog steeds vrij laag gewaardeerd, zowel historisch gezien als ten opzichte van andere ontwikkelde markten. Als de winst dit jaar en daarna blijft groeien, zullen beleggers meer vertrouwen krijgen in de waardekansen die Europese aandelen bieden.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.