Corona-investmentnieuws overzicht: Kansen en risico’s na harde koersdalingen

Aandelen- en (bedrijfs)obligatiekoersen zijn recent hard gedaald. Dit biedt kansen voor beleggers, maar zij moeten wel uiterst selectief te werk gaan.

Bij Robeco lopen Fabiana Fedeli, hoofd fundamentele aandelenbeleggingen, en Jamie Stuttard, hoofd Macro Research, zich warm voor een rotatie van staats- naar bedrijfsobligaties. Het lichtpuntje is dat iedere cyclus die eindigt ook kansen biedt, want dan dienen de beste instapmomenten voor de volgende cyclus zich aan. ‘Al zijn we er nog niet helemaal, de snelheid van de sell-off geeft ons de indruk dat de beste kansen in een decennium zich kunnen voordoen om bedrijfsobligaties op zeer aantrekkelijke niveaus te kopen in 2020.’

Ook Amundi, Europa’s grootste vermogensbeheerder, verwacht nog wel enige tijd volatiliteit op de fixed income-markt. Deze herstelt echter snel. ‘Creditspreads zijn aanzienlijk gestegen en de Amerikaanse vastrentende waarden worden verhandeld tegen hoge kortingen. Hoewel spreads nog wel wat zullen stijgen, is er ongetwijfeld gelegenheid voor winst als de onrust afneemt.’

Invesco-specialisten Kristina Hooper, Arnab Das en Paul Jackson maken zich zorgen dat de crisis zich voortzet in het tweede kwartaal. “De paroxismen op de wereldwijde financiële markten kunnen resulteren in een algehele opvatting van de westerse markt dat noch de draconische, maar effectieve strategie van China, noch de effectieve test- en behandelingsaanpak van Zuid-Korea haalbaar zijn in het Westen.”

Centrale banken en overheden moeten er alles aan doen er om te zorgen voor stabiliteit en liquiditeit op de financiële markten. De experts van Invesco benadrukken: “We geloven niet dat de Fed of de BoE zou moeten bewegen naar negatieve rentetarieven. Vergelijkbaar beleid heeft zich in Europa en Japan bewezen als niet effectief.”

Salah Bouhmidi, analist bij broker IG ziet dat het jaar 2020 voor beleggers tot nu toe een achtbaanrit is. Toch zijn Amerikaanse verkiezingsjaren historisch gezien vaak goede jaren voor de aandelenmarkten. De grote vraag is nu of het coronavirus dit jaar roet in het eten zal gooien. Interessant is dat de Dow Jones historisch gezien in een verkiezingsjaar in de eerste helft van het jaar in een correctiebeweging zit, met een dieptepunt in mei. Daarna volgt bijna altijd een rally, die tegen het eind van de zomer gemiddeld ongeveer 5 procent opgeleverde. “De voortzetting van het expansieve monetaire beleid en overheidssteunmaatregelen zullen de markten helpen kalmeren. Beleggers moeten daarom mei en de tweede helft van het jaar in de gaten houden”, concludeert Bouhmidi.