Crypto Mythes - Ontkracht! Deel 5: Cryptobedrijven zijn gewetenloos

Binance logo

Deze content werd aangeboden door ’s wereld grootste cryptobeurs Binance en weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van de redactie.

Belangrijkste conclusies:

  • Verantwoordelijke spelers in de crypto-industrie zorgen voor hun klanten en beschermen gebruikersfondsen - net zoals de meeste traditionele financiële bedrijven doen.
  • In tegenstelling tot de misvatting dat cryptobedrijven de kwetsbaren uitbuiten, kunnen digitale activa kansarme mensen wel degelijk helpen hun financiële situatie te verbeteren.
  • Blockchaintechnologie kan barrières voor financiële toegang wegnemen en wereldwijd economische groei en nieuwe kansen creëren.

Omdat blockchain nog in volle ontwikkeling is, bestaan er veel onwaarheden en misvattingen over crypto. Op het menu staan vandaag een paar mythes rond cryptobedrijven en hun werking. Laten we in het onderwerp duiken en feiten van fictie scheiden!

Myth5

Hoewel veel mensen het potentieel van blockchain en crypto erkennen om het leven van miljoenen mensen ten goede te veranderen, blijven sommigen sceptisch over de technologie en de hele industrie die zij hebben voortgebracht. Een van de belangrijkste oorzaken van deze negatieve percepties zijn de diepgewortelde mythen en misvattingen rond het ecosysteem van digitale activa. Uiteindelijk ondermijnen dergelijke valse overtuigingen het vertrouwen in de industrie en dempen ze het vermogen om de enorme belofte volledig waar te maken.

In deze blog onderzoeken en ontkrachten we twee onderling verbonden misvattingen over hoe cryptocurrency-beurzen en andere diensten werken.

Mythe: Als een cryptobeurs ten onder gaat, behoudt hij het geld van zijn klanten. Cryptobedrijven buiten de meest kwetsbare klanten uit.

Laten we dieper ingaan op deze beweringen en begrijpen waarom het pertinent verkeerd is om de hele cryptocurrency-industrie zo af te schilderen als gevaarlijk en roofzuchtig.

Mythe: Beurzen houden je crypto als ze failliet gaan

De achtergrond van deze mythe is gemakkelijk te begrijpen. In veel landen bestaat regelgeving die de banktegoeden van gebruikers tot een bepaalde waarde beschermt. Aangezien digitale activa daarentegen nog nieuw zijn, moeten cryptospecifieke regelgevingskaders nog worden vastgesteld. In de meeste jurisdicties zijn er nog geen regelgevingsmechanismen die de bescherming van gebruikersactiva garanderen als het misgaat met een onderneming die ze namens klanten aanhoudt. Als je gelooft dat regulering het enige is dat financiële industrieën laat functioneren, is dat dus een natuurlijke conclusie: Als een crypto-beurs failliet gaat, zullen uw deposito's waarschijnlijk ook verloren gaan.

Toch is regelgeving in werkelijkheid niet het enige dat de deposito's van gebruikers beschermt, of het nu gaat om traditionele of digitale financiën. Naast goede regelgeving vereisen alle financiële diensten vertrouwen en transparantie. Wanneer mensen hun geld aan financiële dienstverleners geven, gaan ze er tenminste van uit dat de meeste van die entiteiten te goeder trouw handelen.

Het vertrouwen in banken en makelaars om de activa van klanten veilig te houden is ook gebaseerd op transparantie over hoe die activa worden behandeld. Evenzo zijn transparantie en inzicht in het beheer van gebruikersfondsen cruciaal voor een succesvolle bewaarrelatie tussen een cryptobeurs en zijn gebruikers. Een bewaarnemingsrelatie ontstaat wanneer een bedrijf namens zijn klanten middelen aanhoudt of beheert, zoals een bank die deposito's van klanten bewaart.

De inherente transparantie van gedistribueerde grootboeken betekent dat cryptobeurzen en andere cryptobedrijven bijzonder goed gepositioneerd zijn om relaties met hun gebruikers op te bouwen op basis van transparantie en vertrouwen. Binance onderhoudt en verbetert bijvoorbeeld regelmatig zijn proof-of-reservesysteem (PoR), zodat gebruikers kunnen verifiëren dat hun activa veilig op het platform zijn opgeslagen en dat de fondsen van klanten nooit worden misbruikt.

Uiteindelijk, wanneer men een volledig beeld heeft van hoe hun activa worden opgeslagen en beheerd - evenals de middelen om betrouwbaar te verifiëren dat de fondsen veilig zijn - kunnen ze erop vertrouwen dat ze altijd hun geld terugkrijgen, zelfs als er iets gebeurt met het cryptobedrijf zelf.

Aan de andere kant zijn er helaas genoeg voorbeelden geweest van traditionele financiële bedrijven die over de kop gingen en waarbij klanten hun tegoeden verloren. Deze incidenten tonen de potentiële gevaren aan van het vertrouwen in financiële instellingen die transparantie en verantwoording ontberen.

Ondoorzichtige financiële bedrijven, zowel traditionele als crypto, kunnen opblazen en gebruikers geen verhaal bieden. Dit is geen specifiek probleem voor de crypto-industrie. Het is echter belangrijk om te erkennen dat er transparante en verantwoordelijke spelers zijn, zowel crypto als traditioneel, die hard werken om ervoor te zorgen dat gebruikers hoe dan ook hun geld terugkrijgen.

Bij Binance erkennen we dat zelfs de meest geavanceerde beveiligingssystemen niet onfeilbaar zijn. Daarom onderhouden we een fors SAFU-fonds dat is ontworpen om bescherming te bieden aan Binance-gebruikers en hun fondsen in het geval van extreme situaties zoals een inbreuk op de beveiliging. Iedereen kan de status van de fondsen controleren via SAFU-wallet-adressen.

Feit: Verantwoordelijke spelers - of het nu gaat om traditionele financiën of crypto - geven prioriteit aan verantwoording en nemen maatregelen om de fondsen van hun gebruikers te beschermen.

Mythe: Cryptobedrijven buiten de meest kwetsbare mensen uit

In de visie van de voorstanders van deze mythe is het businessmodel van elk cryptobedrijf gebruikers uit de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te bestoken met beloften van monsterlijke opbrengsten en gemakkelijk en snel rijk te worden, om hen vervolgens te beroven van het weinige dat ze hebben.

Dit is een ongelooflijk eenzijdige visie. Toegegeven, mensen en organisaties die dingen beloven die te mooi zijn om waar te zijn aan mensen die het financieel moeilijk hebben bestaan in crypto (en ook in veel andere sectoren), maar zij bepalen niet het ecosysteem van digitale activa of de relatie met crypto-gebruikers.

In feite is er een andere - en veel grotere - kant van deze relatie. Er zijn aanwijzingen dat digitale activa het leven van mensen uit kwetsbare bevolkingsgroepen kunnen verbeteren door de financiële inclusie over de hele wereld te bevorderen.

Crypto en blockchain hebben de levering en het gebruik van digitale financiële diensten uitgebreid, en deze effecten zijn het meest opvallend in regio's waar dergelijke diensten het meest nodig zijn. Dankzij de wereldwijde verspreiding van digitale activa kunnen mensen die anders geen toegang zouden hebben tot betaalbare en waardevolle financiële producten en diensten, nu sparen, lenen, betalen en verzekeren om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Door de wereldwijde ongelijkheid in toegang tot financiële diensten hebben meer dan 1,4 miljard mensen geen bankrekening. Vooral vrouwen, gekleurde mensen en mensen in gemeenschappen met een laag of gemiddeld inkomen lopen het risico om geen bankrekening te hebben. Crypto kan deze barrières verminderen en de kloof tussen de niet-bankierenden en de rest van de wereld helpen overbruggen.

Onderzoek toont ook aan dat cryptocurrencies de economische groei in ontwikkelingslanden katalyseren, op voorwaarde dat een verdere invoering gepaard gaat met een toenemende financiële kennis. Digitale activa kunnen gemeenschaps- en peer-gedreven initiatieven stimuleren, een meer inclusief ecosysteem van financiële diensten ondersteunen en een nieuwe klasse van economische mogelijkheden creëren.

Volgens een artikel dat verscheen in het World Economic Forum:

Een alternatieve financiële en technologische infrastructuur die wereldwijd, open source en toegankelijk is voor iedereen die toegang heeft tot het internet, ongeacht nationaliteit, etniciteit, ras, geslacht en sociaaleconomische klasse, en die eenvoudig op te zetten en goedkope geautomatiseerde financiële diensten op schaal biedt.

Het geloof dat toonaangevende cryptobedrijven systematisch de meest kwetsbare klanten uitbuiten is onjuist. De beste bedrijven in deze sector doen het voor de lange termijn. De digitale activa-industrie heeft een enorm potentieel om de toegang tot financiële diensten te openen, niet-bancaire bevolkingsgroepen te ondersteunen en de economische groei in ontwikkelingslanden te stimuleren.

Feit: Digitale activa bevorderen nu al de financiële inclusie en verbeteren het leven van miljoenen mensen die niet worden bediend door traditionele financiële instellingen. Crypto draagt ook bij aan de economische groei in ontwikkelingslanden.

Conclusie

De mythes rond cryptocurrency-beurzen die we hebben ontkracht, kunnen mensen sceptisch maken over de crypto-industrie. Dergelijke misvattingen hebben inderdaad geleid tot een gebrek aan vertrouwen. In werkelijkheid doen verantwoordelijke cryptobeurzen en -dienstverleners veel moeite om de fondsen van gebruikers te beschermen. Bovendien tonen de transparantie van blockchain en het potentieel voor economische empowerment de mythes voor wat ze werkelijk zijn: vals.

Meer lezen?