Risk, Return and Equilibrium Empirical Tests (Fama en MacBeth)

De onderzoekers Fama (bekend van het werk met Kenneth French) en Macbeth onderzochten via een 2-parameter portefeuille de risico/rendementskarakteristieken van de Amerikaanse aandelen (verhandel op de New York Stock Exchange). Dit model is deels gebaseerd op het werk van Tobin (1958), Markowitz (1959) en Fama (1965). Dit model gaat er vanuit dat financiële markten perfect zijn en dat dus risico/rendementsverhoudingen kloppen. Dit houdt in dat beleggers risico-avers zijn en daarom ook hun portefeuilles op de efficiënte grenslijn zetten om zo hun opbrengsten te maximaliseren bij een zo laag mogelijk risico.

Volgens het onderzoek kan niet verworpen dat beleggers ook daadwerkelijk pogingen doen om hun portefeuilles efficiënt te maken. Gemiddeld gesproken is er zeker een afweging tussen risico en rendement en ontdekken de onderzoekers een positief verband tussen de beide variabelen: hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement en andersom. Desondanks is er heel veel invloed van buitenaf die de verbanden grotendeels uit het lood slaan. Dit verandert van tijd tot tijd aldus Fama en MacBeth. Al met al concluderen ze dat ook in de periode van 1928 tot en 1968 de financiële markten al grotendeels al efficiënt waren.