The Subjective perception of Risk (Fenton-O’Creevy en Soane)

De auteurs O’Creevy en Soane stellen dat de perceptie van risico zeer complex en subjectief is. Dit houdt in dat ook individuele risicomaatstaven voor velerlei uitleggen vatbaar zijn. De factoren die het onderzoek behandelt zijn interpretaties van risico, percepties van winsten en verliezen, cognitieve afwijkingen en persoonlijkheden.

Belangrijke determinanten van hoe beleggers naar risico kijken zijn de mate van angst, hun mate van beheersing van de factoren en de mate van onbeheersbaarheid (illusies). Verder gaan de auteurs in op de beroemde Prospect theorie.

Deze theorie keek naar beleggers met verschillende keuzes en onder verschillende omstandigheden. De conclusie ervan is dat beleggers minder risico’s willen nemen naarmate het goed gaat. Maar wanneer het slecht gaat gaan ze juist meer risico’s nemen. Volgens de onderzoekers biedt dit inzicht ruimte voor beleggers om daar op in te spelen.