In Search of attention (Engelberg en Gao)

Aandelenkoersen via Alphabet SVI voorspellen, vooral bij IPO’s significante verbanden

De onderzoekers Da, Engelberg en Gao hebben als maatstaf voor de populariteit van een aandeel gekeken naar hoe vaak het bij google gezocht werd gekeken. Dit gebeurde aan de hand van de Alphabet Search Volume Index (SVI). Bij hun dataverzameling van de aandelen uit de Russel 3000 index van 2004 tot en met 2008 komen ze tot de conclusie dat SVI gecorreleerd is met de aandacht van beleggers maar echter afwijkend van de andere orthodoxe maatstaven.

Daarnaast kan via SVI de populariteit van een aandeel nauwkeuriger in beeld komen. Een hogere SVI duidt op hogere koersen in de komende 2 weken aldus de onderzoekers. Een correctie komt er dan meestal in de 12 maanden er op. SVI heeft verder een bijdrage aan de enorme rendementen van IPO’s op hun eerste handelsdagen. In de periode na de IPO is er een sterk verband van SVI met de lange termijn underperformance van deze aandelen.

Conclusie

De mate van interesse/populariteit werd voorheen alleen nog maar door indirecte maatstaven zoals het volume, extreme rendementen, nieuws en advertenties gemeten. De onderzoekers Da, Engelberg en Gao introduceren een directe maatstaf: de Alphabet Search Volume Index (SVI). De onderzoekers concludeerden dat een hogere SVI meestal gepaard gaat met hogere koersen (onderzoek Russel 3000 aandelen periode 2004 tot en met 2008). Onderzoeken voor 2004 zijn minder van toepassing omdat de Alphabet zoekmachine pas rond 2004 echt dominant werd.

Daarnaast is het via internet beleggen ook pas vanaf begin deze eeuw pas echt signficant geworden. Dit paper alsmede die van Mondria, Wu en Zhang (2010) zijn de eerste online finance onderzoeken. Da, Engelberg en Gao noemen de SVI-index een zeer sterke variabele met een sterke verklaringskracht van aandelenrendementen op de korte termijn.