A Unified Theory of Tobin’s Q (Bolton, Chen en Wang)

Liquiditeit is belangrijkste tool voor risicomanagement, recente crisissen van 2008 en 2011 onderstreepten dit sterk

De onderzoekers Bolton, Chen en Wang beschrijven in hun paper A Unified Theory of Tobin’s q, Corporate Investment, Finacing and Risk Management een model dat bedrijven die in financiële nood zitten kan helpen. Bolton, Chen en Wang stellen dat liquiditeit en de kredietlijn de belangrijkste variabelen voor een bedrijf dat in nood zit zijn. De belangrijkste conclusie van het onderzoek zijn: (1) investeringen zijn sterk afhankelijk van Tobin’s q, (2) optimale externe financiering wordt heel dominant beïnvloed door hoogte van kapitaal op de balans en (3) liquiditeitsmanagement en hedgen door middel van derivaten zijn complementaire risicomanagement tools.

Conclusie

De onderzoekers Bolton, Chen en Wang geven in hun paper “A Unified Theory of Tobin’s q, Corporate Investment, Finacing and Risk Management” een model aan dat aantoont wat voor impact de aanwezigheid van externe financieringskosten is op het optimale investerings-, financiele en risicomanagementbeleid. De hoogte van het kapitaal op de balans wordt gezien als een endogene waarde en hoort volgens de onderzoekers centraal te staan bij het ondernemingsbeleid.

De hoogte van de investeringen zijn weer een functie van de hoogte van het kapitaal op de balans. De recente financiële crisis (2008 en 2011) tonen aan dat de situaties op de financiële markten van de ene op de andere dag totaal om kunnen slaan. Bedrijven die niet direct marktexposure hebben krijgen dit toch indirect om de oren. Campello, Graham en Harvey (2010) en Campello (2010) toonden met hun onderzoeken al eerder aan dat bedrijven die al in financiële nood zitten door de crisis zich abnormaal harder hebben moeten verdedigen.

Hiermee bedoelen de onderzoekers dat deze bedrijven harder gingen bezuinigen dan ze aanvankelijk gepland hadden. Daarnaast verbruikten deze bedrijven meer liquide middelen en ontrokken meer kredieten bij de banken en verkochten ze meer activa dan wanneer er geen crisis zou zijn. Het onderzoek van Bolton, Chen en Wang toonde aan dat er een significante risicopremie op bedrijven zit die een lage kapitaalspositie hebben. Een crisis brengt dit alleen maar duidelijker aan het licht aldus de onderzoekers.