The Real and Financial Implications of Corporate Hedging (Lin, Ma en Zou)

Hedgen zorgt voor meer vertrouwen voor kredietverleners. Negatieve relatie mate van hedgen en leenkosten

De onderzoekers Campello, Lin, Ma en Zou onderzochten de voor- en tegens van het hedgen door bedrijven. Hedgen kan zorgen voor het verlagen van de kansen op negatieve resultaten en zorgt ook voor meer vertrouwen voor verschaffers van vreemd vermogen. Het empirische resultaat van de onderzoekers is dan ook dat bedrijven die hedgen doorgaans minder aan rentelasten hoeven te betalen.

Daarnaast hebben deze bedrijven ook minder moeite met het aantrekken van kredieten. Bedrijven die hedgen hebben dus minder kosten en kunnen meer investeren is de conclusie van het onderzoek. Hedgen heeft een effect van de eerste order op het aantrekken van vreemd vermogen.

Conclusie

Hedgen heeft niet alleen directe resultaten maar ook indirecte resultaten. De onderzoekers Campelo, Lin, Ma en Zou tonen aan dat bedrijven die hedgen significant minder aan rente betalen. Daarnaast is de spanwijdte waar in bedrijven met geleend geld in mogen investeren ook fors groter voor bedrijven die hedgen dan bedrijven die niet hedgen. De verschillen worden groter naarmate bedrijven meer in financiële nood zitten.