Een U-vormig herstel?

Door Kirsty Clark, Investment Specialist in M&G's Equities team

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een scherpe waarschuwing gegeven dat de 'Great Lockdown' zal leiden tot de grootste economische vertraging sinds de Grote Depressie. Wanneer keert 'business as usual' terug?

China : terugkeer naar een zekere vorm van normaliteit

Voor de aard en het traject van het wereldwijde herstel bestaan er geen duidelijke ijkpunten. Maar sommige onderzoekers kijken hiervoor naar China om voorspellingen te kunnen maken over de vooruitzichten voor andere regio's, zodra de lockdowns worden opgeheven. De Chinese economie draait momenteel op ongeveer 80% van haar capaciteit1 . Maar terwijl de autoriteiten aandringen op een terugkeer naar 'business as usual', vecht China ook tegen een tweede besmettingsgolf, met een geconcentreerde uitbraak in de noordoostelijke stad Suifenhe als gevolg van de terugkeer van Chinezen uit Rusland. De terugkeer naar een zekere vorm van economische normaliteit en het voorkomen van een nieuwe besmettingspiek wordt een delicate evenwichtsoefening die andere landen en regio's nauwlettend in de gaten zullen houden.

VS : daling van de consumptie

De jongste economische gegevens uit de VS zijn erger dan gevreesd. Het Amerikaanse bbp is in de eerste drie maanden van het jaar met 4,8% op jaarbasis gedaald, de snelste kwartaalkrimp sinds 20082. De persoonlijke consumptie, de grootste drijvende kracht achter de economische groei in de VS, is met -7,6% gedaald, de grootste daling sinds 1980. Wellicht onverwacht was dat de gezondheidszorg verantwoordelijk was voor ongeveer 40% van de daling van de consumptie (doordat lucratieve eerder geplande operaties werden geannuleerd of uitgesteld), terwijl ook het vervoer, de recreatie, de voedingsdiensten en de huisvesting een sterke daling kenden.

Uit een recente studie van Jefferies Global Research blijkt dat slechts 1 op de 5 consumenten van plan is om te gaan winkelen van zodra de beperkingen zijn opgeheven. De meesten zijn zelfs niet van plan om een vakantie te boeken voor 2021.

Dienstensector: grotere klappen dan in het verleden

De dienstensector heeft tijdens de COVID-19-crisis een veel grotere klap gekregen dan in het verleden het geval was, terwijl ze de grootste bijdrage aan het mondiale bbp levert.

Wil het herstel zich doorzetten, dan moeten we een betekenisvolle opleving van de activiteiten in de dienstensector zien. Landen die snel hebben ingegrepen en het opleggen van strenge beperkingen hebben vermeden, zoals Taiwan, of die het virus effectief lijken te hebben ingedamd, zoals China, bevinden zich in de beste uitgangspositie voor een snel herstel van de dienstenactiviteit. De eerste tekenen hiervan zijn al zichtbaar in China, waar de detailhandelaren in de meeste steden hun deuren weer openen en 98 procent van de grote bedrijven hun activiteiten hervatten. De Caixin China General Services PMI steeg van een dieptepunt van 26,5 in februari naar 43,0 in maart 20203.

De ontwikkelde landen vormen momenteel het epicentrum van het virus. Voor het wereldwijde herstel is het van essentieel belang dat de beleidsmakers de productie en de vraag op een gestage en duurzame manier weer op gang brengen wanneer ze de lockdowns beginnen op te heffen.

Aandelenbeleggers hopen op een V-vormig herstel

Gezien de enorme hoeveelheid fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen die wereldwijd tijdens deze crisis zijn genomen, kan een stierenmarkt nog steeds de overhand krijgen en kan er een 'V-vormig' herstel plaatsvinden. Aandelenbeleggers lijken zich op de middellange termijn te focussen. Ze hopen dat de omvang van de wereldwijde stimuli de bedrijven in de tweede helft van het jaar zal ondersteunen en vanaf 2021 een sterker dan verwachte economische groei en bedrijfswinsten zal opleveren. Dit optimisme reflecteerde zich in de beursopleving van april, waarbij wereldwijde aandelen een deel van het verloren terrein in februari en maart hebben herwonnen.

Naarmate het resultatenseizoen vordert is het mogelijk dat nog meer negatieve winstverwachtingen dit bullish sentiment in vraag stellen. Maar zo'n optimistisch scenario is vooral afhankelijk van de vraag of de stimuleringsmaatregelen van de overheid en de centrale banken efficiënt zijn en zonder veel vertraging worden uitgevoerd.

Een 'V-vormig' herstel veronderstelt dat er een relatief snelle terugkeer is naar de normaliteit nadat de lockdowns zijn opgeheven en dat de verloren productie tijdens de opleving volledig wordt terugverdiend. Daarbij zouden de toeleveringsketens weer net als vroeger moeten draaien (of zich snel aanpassen), de consumenten kort na het opheffen van de beperkingen hun oude gewoontes weer oppakken en de werknemers weer aan het werk kunnen gaan om producten en diensten aan te bieden.

Een U- of W-vormig herstel behoort tot de mogelijkheden

Ondanks de enorm grote fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen die in de wereldeconomie worden geïnjecteerd, blijft er grote onzekerheid over de toekomstige levensvatbaarheid van grote delen van de bedrijfswereld. Heel wat bedrijven staan immers onder grote druk om het hoofd boven water te houden tijdens een zeer unieke crisis, met een ongedefinieerde oplossing en een onzekere exitstrategie. Sommige van de snelst groeiende sectoren, zoals toerisme, horeca en luchtvaart, kunnen op langere termijn structurele schade oplopen. Als de recessie deze schade op langere termijn toebrengt aan de bedrijfsbalansen en/of de arbeidsmarkten, dan is een langdurig 'U-vormig' herstel een duidelijke mogelijkheid.

Het gevaar van een 'W-vormig' herstel is ook niet geheel onwaarschijnlijk. Aangezien door het recente optimisme van de beleggers de markten een groot deel van de verliezen van dit jaar gerecupereerd hebben, zouden de waarderingen kwetsbaar kunnen zijn voor herprijzing. Historische data bevestigen dat de markten kunnen blijven stijgen nadat ze het grootste deel van hun verliezen hebben opgevangen. Maar de ervaring met de Grote Depressie stemt tot nadenken. Na de crash van 1929 steeg de Amerikaanse aandelenmarkt met meer dan 40%, vanaf het dieptepunt van november 1929 tot het eerste kwartaal van 1930, om daarna weer met 80% af te glijden. Pas in september 1954 - 25 jaar na de crash - kwamen de markten weer terug op het niveau van 1929. Voor de stieren onder de beleggers lijkt dit nu misschien een onwaarschijnlijk scenario, maar het is niet helemaal uitgesloten.

Het opheffen van de beperkende maatregelen zal waarschijnlijk geleidelijk gebeuren om de gezondheids- en economische risico's van een tweede grote piek in de infecties te vermijden. Singapore, dat aanvankelijk succes had, ziet nu een heropleving van het aantal virusgevallen, net als bepaalde delen van China. Zeker voor de ontwikkelde markten zou de opheffing van de beperkende maatregelen er een van trial-and-error kunnen zijn in plaats van een duidelijk afgebakende weg te bewandelen. Totdat een vaccin of een effectieve behandeling op grote schaal beschikbaar is, kunnen de economieën zich wellicht voorzichtig herstellen, maar 'business as usual' kan nog ver weg zijn.

1 https://triviumchina.com/2020/03/07/coronavirus-getting-china-back-to-work/
2 https://www.ft.com/content/06493320-083a-4a7d-94cc-8db581f9ed03
3 https://tradingeconomics.com/china/services-pmi