Duitsland: hoge rendementen hand in hand met hogere koers/winst-verhoudingen

Kijkende naar de rendementen van de Duitse aandelen met de relatief hogere koers/winst-verhoudingen dan zien we dat deze groep zeer forse rendementen had over de afgelopen 12 maanden. Het gemiddelde rendement van de groep met Shiller PE (CAPE’s) van minimaal 25 ligt op ruim 52 procent.

Variëteit qua variabelen

Wel dient opgemerkt te worden dat het vooral de wat kleinere aandelen zijn die in deze groep de hogere rendementen hebben behaald. Momenteel wordt de groep met de hogere Shiller PE’s vooral beïnvloed door extreme uitbijters die het gemiddelde enigszins een te hoge waarde geven.

Duitse aandelen met extreme Shiller PE’s zijn o.a. de large cap Deutsche Telekom (1348) en de midcaps Alstria Office (1165) en Nordex SE (320).

Duitse aandelen met Shiller PE>25 oplopend gesorteerd op rendement

Duitseshillers

Te zien is er in de lijst behoorlijke uitbijters aanwezig zijn. Zo variëren zoals hierboven gemeld de marktkapitalisaties behoorlijk. De hogere rendementen en hogere Shiller PE’s worden tevens vertaald in de hogere koers/boekwaarden: het gemiddelde van deze groep ligt op 3,77.

Dit komt er op neer dat per aandeel er momenteel gemiddeld 3,77 maal er de boekwaarde van betaald wordt.