Deze fondsen kregen afgelopen week een ratingwijziging

Bijdrage geschreven door Ronald Van den Oever Morningstar.nl

De fondsanalisten van Morningstar heroverwegen regelmatig hun oordeel op de fondsen die ze volgen. Elke week geven we een overzicht van gewijzigde Morningstar Analyst Ratings door onze analisten. Dit zijn de ratingwijzigingen van deze week: één nieuwe rating en twee downgrades.

PGIM Global Total Return Bond - Silver

Morningstar volgt vanaf nu het PGIM Global Total Return Bond met een Morningstar Analyst Rating van Silver. De strategie profiteert van de forse investeringen door Prudential in mensen en middelen, oordeel Morningstar-fondsanalist Mara Dobrescu. Bovendien hebben fondsbeheerders Michael Collins, Robert Tipp en Arvind Rajan een sterk track record opgebouwd dat steunt op een brede waaier aan factoren die een drijfveer zijn achter de prestaties. Dit fonds kent een bescheiden kostenfactor, en dat draagt bij aan de concurrentiekracht binnen de categorie Global Flexible Bond .

Downgrades


BGF World Gold - van Gold naar Silver

Het fonds BGF World Gold heeft een aanpak die is gebaseerd op een lage beta en alleen stapsgewijze veranderingen. Dat werkt goed als bescherming in neergaande markten, maar vormt een hindernis in positieve omstandigheden. Hoewel beheerder Evy Hambro een lange staat van dienst heeft, de strategie door en door beheerst en consistent en gedisciplineerd toepast, is het manco in opgaande markten in combinatie met de relatief hoge kosten reden voor fondsanalist Fatima Khizou om de Morningstar Analyst Rating op dit fonds te verlagen van Gold naar Silver.

GAM Multistock Luxury Brands Equity - van Silver naar Bronze

Het beheerdersduo van GAM Multistock Luxury Brands Equity staat nog steeds in hoog aanzien bij Morningstar: hun expertise in de luxe-goederen sector, in combinatie met een sterke lange-termijnaanpak, heeft beleggers veel gebracht. Maar de hoge kosten in vergelijking met andere fondsen in deze categorie, actieve en passieve, werpen de vraag op of dat voor de verdere toekomst ook nog mogelijk is. Fondsanalist Fatima Khizou denkt van niet en verlaagt daarom de Morningstar Analyst Rating op dit fonds van Silver naar Bronze.

Bron: Morningstar.nl

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.