Fonds van de Week: PGIM Global Total Return Bond Fund

Bijdrage geschreven door Ronald Van den Oever Morningstar.nl

Het track record van PGIM Global Total Return Bond Fund is sterk, ondanks enkele korte-termijn dipjes in het resultaat. Het fonds put uit de ruime research-capaciteit van Prudential en de kosten zijn bescheiden. Wel is het risico iets hoger door de portefeuillesamenstelling. Alles bij elkaar voldoende reden voor een Morningstar Analyst Rating van Silver.

PGIM Global Total Return Bond Fund

Het obligatiefonds PGIM Global Total Return Bond heeft een sterk lange-termijn track record, een bescheiden kostenplaatje en profiteert van de ruim voorhanden zijnde middelen wat mensen en research-capaciteit betreft.

De samenstelling van de portefeuille brengt wat meer risico met zich mee dan zijn niet-gehedgde wereldwijde benchmark. Daardoor bleef het achter tijdens de eurozone crisis, de taper tantrum in 2013 en de verkoopgolf van eind 2016.

Het beleggingsproces zorgt voor voldoende tegenwicht om die dips te compenseren. Het 10-jaars rendement verslaat de index. Bovendien zijn de lopende kosten redelijk te noemen. Al met al reden voor Morningstar-fondsanalist Mara Dobrescu om dit fonds een Morningstar Analyst Rating van Silver te geven.

Uitgebreide toelichting

Pgimfonds

Beheerteam

De portefeuillebeheerders Michael J. Collins, Robert Tipp en Arvind Rajan beheren diverse portefeuilles voor Prudential; bovendien zijn de twee eerstgenoemden ook co-manager van Prudential Total Return Bond en Prudential Absolute Return Bond . Ze krijgen ondersteuning van een obligatiegroep met significant onderzoekscapaciteit, waaronder zo'n 200 portefeuillemanagers en analisten die grotendeels zetelen in Newark, New Jersey. De groep makt ook gebruik van een groot team dat eigen analyses doet, maar ook ririsco-analyse en performance attributie. Vanwege het track record van de beheerders en het substantiële researchteam krijgt het fonds een positief oordeel op de People Pillar.

Collins beheert ook een van de firma's andere multisector strategieën. Hij is al sinds 1986 bij Prudential en heeft ervaring als high yield manager en in het ontwikkelen van eigen kwantitatieve internationale rente en valuta modellen. Tipp is sinds 1991 bij het fondshuis; hij leidt het wereldwijde obligatieteam en zorgt voor wereldwijde rente-positionering van diverse portefeuilles.

Rajan is hoofd van macro en wereldwijd bij het fondshuis en hij leidt de researchteams voor valuta, wereldwijde obligaties, emerging markets debt, beleggingsstrategie en economie. Voordien was hij hoofd van de kwantitatieve obligatieresearch en risicomanagement van het fondshuis. Hij heeft vele jaren ervaring op dat gebied bij Prudential en andere fondshuizen. Rajan is tevens co-auteur van het Structured Credit Handbook uit 2007.

Fondshuis

Prudential fondsen zijn onderdeel van PGIM, de nieuwe naam voor wat voorheen bekend stond onder de naam Prudential Investment Management, de vermogensbeheertak van het Amerikaanse conglomeraat Prudential Financial . PGIM heeft onmiskenbare sterke punten, zoals een cultuur die in vele opzichten positief is en het heeft voortdurend stappen in de goede richting gezet. Ons toenemende vertrouwen in het fondshuis bezorgt het een positieve rating op de Parent Pillar.

Nagenoeg alle Prudential fondsen worden geadviseerd door dochterbedrijven van PGIM, voornamelijk Jennison Associates, Quantitative Management Associates, PGIM Fixed Income, and PGIM Real Estate.

Het obligatieteam, dat goed is voor meer dan de helft van het beheerd vermogen, is goed toegerust en risicobewust. De actief beheerde fundamentele aandelenfondsen worden gerund door Jennison met een gevestigd, herhaalbaar beleggingsproces.

De Prudential fondsen als groep hebben respectabele langetermijn track records. PGIM heeft sinds 2010 veel nieuwe fondsen gelanceerd, bijna de helft van zijn 79 open-end fondsen (per juni 2017). Dat is een mogelijke risicofactor, maar deze nieuwe fondsen begeven zich op terreinen waar het fondshuis al significante middelen op heeft zitten.

De in de Verenigde Staten gevestigde fondsen van Prudential staan onder leiding van een betrokken en actieve directie. Beleggers hebben zich sterk gemaakt om de kosten voor de fondsen omlaag te krijgen en dat is ook inderdaad gebeurd, hoewel ze nog verder omlaag kunnen. De beleggingen door de managers zelf in de eigen Prudential fondsen zijn toegenomen ten opzichte van de eerdere lage niveaus.

Proces

De beheerders richten zich op obligatie-uitgiftes die goede fundamentals hebben en een gezond inkomen genereren. Historisch gezien is het fondshuis het meest gericht op corporate credit gezien zijn oorsprong als beheerder van verzekeringsvermogen, maar hoewel die blootstelling in het verleden groot was, hebben waarderingen en macro factoren het zwaartepunt van de portefeuille langzaam doen verschuiven in de richting van eurozone staatsobligaties en gesecurutiseerde posities.

De benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index is niet gehedged, en het fonds werkt met valuta-posities binnen het risico-budget raamwerk. Het fonds maakt gebruik van zo'n 100 analisten en ruim 100 portefeuillebeheerders om hun fundamentele sector en effectenresearch te koppelen aan de macro-economische beoordelingen door het fondshuis.

Het team mikt op 200 basispunten outperformance per jaar ten opzichte van zijn benchmark, waarbij idealiter 75 basispunten afkomstig zijn van sectorallocatie, 50 basispunten van subsector en effectenselectie, 40 basispunten van valuta-allocatie en 35 basispunten van looptijd en yield curve. Met behulp van zijn risicomodellen wil het team de tracking error van het fonds beperken tot 335 basispunten.

Alles bij elkaar heeft het fonds een sterke uitvoering van een duidelijke, goed onderbouwde strategie laten zien, en daarom verdient het een positief oordeel op de Process Pillar.

Prestaties

Het fonds heeft af en toe tegenwind ondervonden, maar zelden met gevolgen voor de lange termijn. Het is bijvoorbeeld achtergebleven bij zijn index tijdens de crisis van 2008, maar het verlies van 3,9% was niet catastrofaal. Ook liep het fonds wat achter bij zijn benchmark gedurende de Europese crisis in het derde kwartaal van 2011, maar presteerde wel min of meer conform zijn gemiddelde concurrent.

Toen energie-gerelateerde beleggingen geraakt werden door de dalende olieprijs van midden 2014 tot eind 2015, presteerde het fonds gelijk aan zijn index en kwam het boven het gemiddelde van zijn categorie uit. Het kende vergelijkbare momenten van zwakte eind 2010, begin 2011 en tijdens het taper tantrum in 2013, maar het werd harder geraakt tijdens de verkoopgolf van eind 2016. Deze hobbels in de weg waren van korte duur en sinds de financiële crisis is het fonds zijn benchmark en zijn categoriemediaan voorgebleven.

Prudentials sectorallocatie en effectenselectie zijn consistent sterk en de belangrijkste drijfveren achter het succes van het fonds. Dat heeft geleid tot een goed lange-termijn track record en 10-jaars rendementen tot en met 30 april 2018, waarmee het zijn benchmark verslaat en uitkomt in het beste kwintiel van de categorie Global Flexible Bond . Hoewel de volatiliteit van het fonds hoger dan gemiddeld is, is die niet extreem te noemen. Alles bij elkaar is er voldoende reden voor een positief oordeel op de Performance Pillar.

Kosten

De rebatevrije aandelenklasse I USD, die beschikbaar is voor particuliere beleggers in Nederland, kent een lopende-kostenfactor van 0,50% en dat is lager dan de mediaan voor vergelijkbare aandelenklassen in deze categorie. Daarom verdient dit fonds een positief oordeel op de Price Pillar.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van PGIM Global Total Return Bond Fund USD I Acc. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd Flexibel, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating , afgezet tegen de categorie benchmark:

Fondskosten

Bron: Morningstar.nl

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.