Top-5 Instroom Actief Beheerde Beleggingsfondsen

Bijdrage geschreven door Ronald Van den Oever Morningstar.nl

Europese allocatiefondsen, aandelenfondsen en fixed income fondsen zagen gezamenlijk over de eerste vier maanden van 2018 in totaal 130 miljard euro aan nieuw geld binnenstromen. Van deze instroom kwam 94 miljard euro op het conto van actief beheerde beleggingsfondsen. Het laat zien dat ondanks de significante groei van indexvolgende producten beleggers nog steeds oog hebben voor actieve fondsen.

Dit is vooral het geval bij allocatiefondsen, die nog steeds het domein zijn van actief beheerde beleggingsfondsen. Praktisch al het vermogen wordt hier belegd in actieve strategieën, waarmee de asset class vooralsnog resistent lijkt te zijn voor het passieve geweld.

Aandelenfondsen

Dat is wel anders als het gaat om aandelenfondsen. Hier voelt actief wel degelijk de hete adem van oprukkende passieve fondsen in de nek. Over de eerste vier maanden van 2018 staken beleggers 35,3 miljard euro in actief beheerde aandelenfondsen, tegenover 28,6 miljard voor passieve fondsen. Daarmee is actief in deze asset class duidelijk minder dominant in Europa.

Onderliggend zijn er in deze asset class wel duidelijke verschillen. Voor Amerikaanse large-cap aandelen blijft de voorkeur van beleggers uitgaan naar goedkope producten die de bekende Amerikaanse indices repliceren. Actieve fondsen weten hier in 2018 een plus van 146 miljoen euro aan instroom uit te peuteren, terwijl passieve fondsen 6,3 miljard euro aan nieuw geld zagen instromen. Voor niche producten zoals aandelen Emerging markets, Japanse aandelen, en frontier markets blijven actieve managers de voorkeur genieten van beleggers.

Obligaties

Binnen fixed income zien we passieve oplossingen ook verder oprukken. In 2018 is tot nu toe een derde van de netto instroom gealloceerd naar passieve fondsen.

Wanneer we de fondsstromen voor 2018 bekijken op categorieniveau voor actieve fondsen, dan blijkt dat er ook een fixed income categorie bovenaan de lijst prijkt, namelijk de categorie Obligaties Overig met een netto-instroom van 11,2 miljard euro. Deze categorie is een verzameling van strategieën die niet passen binnen de conventionele obligatiecategorie omdat ze beleggen in niet-traditionele obligaties, bijvoorbeeld distressed debt of subordinated debt.

Het zijn ook fondsen waar beleggers, gedreven door het huidige renteklimaat en het mogelijke einde van de seculaire bullmarkt voor obligaties, belangstelling voor tonen. Bijvoorbeeld voor het AEAM Dutch Mortgage fund, dat belegt in Nederlandse hypotheken waarvan het onderpand Nederlandse woonhuizen betreft. Het fonds zag 991 miljoen aan instroom, waarmee het beheerde vermogen groeide naar bijna 13 miljard.

De Top-5

\

In de top-5 netto-instroom voor actieve fondsen is per eind april 2018 tevens een prominente plaats voor een interessante regio, namelijk emerging markets. Zowel wereldwijde emerging markets aandelen als EMD-local currency behoren per eind april tot de top-5 categorieën met de meeste instroom. Emerging market aandelen zagen zo’n 7 miljard aan nieuw geld instromen, terwijl EMD-local currency 5,5 miljard euro aan nieuw geld aantrok.

Emerging markets presteerden vorig jaar uitstekend en herstelden zich ook van jaren van uitstroom, en die trend zette in 2018 door. Wel dient opgemerkt te worden dat ongeveer de helft van de instroom in januari werd gerealiseerd.

Het was een fundament voor een sterk eerste kwartaal, maar het tweede kwartaal is emerging markets vooralsnog minder gunstig gezind. Een herstel van de dollar, de oplopende Amerikaanse beleidsrente, een stijging van olieprijzen en onzekerheid met betrekking tot aanstaande verkiezingen zitten opkomende landen in de weg. Agressieve renteverhogingen van centrale banken moeten het tij keren, maar de scherpe daling van de valuta’s van Zuid-Afrika, Argentinië, Turkije en Brazilië verraden dat er een volatieler rendementspatroon in het vooruitzicht ligt.

Actievefondsen

Bron: Morningstar.nl

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.