Hoe duurzaam zijn de grootste fondsen?

Bijdrage geschreven door Ronald Van den Oever Morningstar.nl

Duurzaam beleggen krijgt een grotere rol in steeds meer strategieën. Het wordt meer mainstream, maar niet alle conventionele fondsen zijn even duurzaam. Morningstar neemt de grootste fondsen die verkrijgbaar zijn in Nederland onder de loep om te kijken hoe duurzaam zij zijn.

Met hun enorme vermogens onder beheer leggen ze flink wat gewicht in de schaal. Dus hun beleggingsstrategie en de keuzes die ze maken, kunnen van invloed zijn op de markt. Daarom bekijken we hoe de grootste beleggingsfondsen die in Nederland verkrijgbaar zijn, gemeten naar vermogen onder beheer, presteren op duurzaamheid.

We hebben de Morningstar Sustainability Rating van de fondsen bekeken, die inzicht geeft in de mate van duurzaamheid aan de hand van de criteria Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Ook de mate waarin bedrijven in de beleggingsportefeuille zijn verwikkeld in controverses, zijn van belang. Dat komt tot uitdrukking in de Controversy Score, die afgetrokken wordt van de geconbineerde ESG-score.

Onderstaande tabel toont de zes grootste fondsen in Nederland met hun duurzaamheidsscores. Dat betreft ook de uitgesplitste E, S en G-scores, de gecombineerde ESG-score, de Controversy Score en de uit dat alles voortvloeiende Sustainability Rating :

Esgbeleggen

De grootste

Het met afstand grootste fonds is Pimco GIS Income dat bijna 59 miljard euro aan vermogen onder beheer heeft. Het fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Silver en een Morningstar Rating van 5 sterren. Dat weerspiegelt een positief oordeel over de kwaliteit en het onderstreept een positief track record uit de jaren die achter ons liggen.

Over de duurzaamheidsrating kunnen we kort zijn: die heeft het fonds niet. Dat komt omdat een te gering deel van de individuele posities in de portefeuille is voorzien van een duurzaamheidsoordeel. Bij Pimco GIS Income heeft maar 16% van de portefeuilleposities een duurzaamheidsrating op individueel niveau. Voor de Morningstar Sustainability Rating moet dat minstens 50% zijn. Deze individuele scores worden geanalyseerd, berekend en verstrekt door Morningstar's datapartner Sustainalytics.

Hetzelfde geldt voor AllianceBernstein Global High Yield. Van die portefeuille is 30% voorzien van een duurzaamheidsscore. Dat is meer dan het Pimco-fonds, maar ook te weinig om in aanmerking te komen voor een Morningstar Sustainability Rating .

De scores

Dan de fondsen die wel in aanmerking komen: nummer twee uit de tabel, M&G Optimal Income en nummer drie JPM Global Income scoren beide twee globes. Dat is benedengemiddeld op de schaal van 5 die Morningstar hanteert.

M&G Optimal Income Fund concentreert zich op obligaties die 85% van de portefeuille uitmaken. Aandelen beslaan slechts 5% van de assets. Van de portefeuille is 57% voorzien van individuele duurzaamheidsscores.

De portefeuille van JPM Global Income bestaat uit een mix van obligaties en aandelen, waarbij obligaties goed zijn voor iets meer dan de helft van de assets en aandelen voor krap 40%. Het deel van de portefeuille dat voorzien is van een duurzaamheidsscore bedraagt 61,5%.

Nummer vier Allianz Income and Growth scoort de laagste duurzaamheidsrating met één globe. Die portefeuille is voor driekwart voorzien van individuele duurzaamheidsscores, dus het totaaloordeel is tot stand gekomen op basis van een duidelijk groter deel van de portfeuille dan bij de M&G en JPM-fondsen.

Duurzaamste grote fonds

Het duurzaamste grote fonds is DWS Top Dividende dat vier globes scoort. Dit is een aandelenfonds met een strategie die gericht is op dividend en dat maakt het anders dan de andere fondsen die we hier behandelen, die in hoofdzaak obligatie-strategieën volgen. De coverage door Sustainalytics beslaat 92,4%, dus bijna alle individuele portefeuilleposities zijn door hen voorzien van een score.

De aanpak van DWS Top Dividende is gericht op hoog dividend, maar vooral dividend dat houdbaar is in de toekomst op basis van de kwaliteit van het bedrijf, dus gedegen management, sterk concurrentievoordeel en een goed businessmodel. De portefeuille bestaat als gevolg daarvan uit kwaliteitsbedrijven die financieel gezond zijn, stabiele kasstroom hebben en in staat zijn om hun dividend te laten groeien.

Die strategie bevat geen expliciet duurzame component, en het is evenmin 'socially conscious', met andere woorden; het heeft geen expliciet duurzaam mandaat. Toch weet het fonds 4 globes te scoren, dus het scoort bovengemiddeld in zijn Morningstar Categorie Aandelen Wereldwijd Dividend .

Bron: Morningstar.nl

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.