Dividendbeleggen vooral voor de lange termijn

Vrijwel overal ter wereld zijn de divdiendstrategieën doorgaans met grote afstand de meest populaire beleggingsstrategieën. Een dividenduitkering is een (meestal jaarlijkse) betaling van geld aan de aandeelhouders van een bedrijf. Meestal zijn de dividenduitkeringen 1 maal in het jaar. Dit in tegenstelling tot vooral de Amerikaanse bedrijven die heel wat vaker dividenden uitkeren. De dividenduitkering kan worden gezien als een beloning voor de aandeelhouders. Beleggers in aandelen hebben echter helemaal geen zekerheden met betrekking tot hun beleggingen in bedrijven. Omdat banken en andere verschaffers van vreemd vermogen claims op de activa van een bedrijf hebben, hebben zij de hoogste zekerheden (en dus niets voor de aandeelhouders). Aandeelhouders hebben totaal geen enkele aansprakelijkheid op de bedrijfsactiva. Het betalen van dividenden is voor bedrijven de enige optie om hun aandeelhouders te compenseren voor de risico's die zij lopen. Vanzelfsprekend moet er een vaste dag zijn om te bepalen welke beleggers in aanmerking komen voor het dividend. Dit is de ex-dividend dag.

Dividend punten

 • compensatie voor het risico
 • extra geldstroom
 • minder risico
 • herbeleggingseffecten

  In het geval dat het aandeel IBM nu 30 euro kost en het een week later 1 euro aan dividend uit zal gaan keren, dan daalt op de ex dividend dag het aandeel doorgaans met de hoogte van het dividend. Alles over het dividend IBM bieden wij uiteraard hier aan. Hier dus 1 euro. Die 1 euro die door de beleggers ontvangen wordt gaat dus ook weer van de beurskoers af want beleggers die het aandeel na de ex-dividend datum kopen hebben dus geen recht op de voorgaande dividenduitkering. We noemen dit dus een zero sum operatie want als je het aandeel voor of na de ex-dividend datum koopt maakt per saldo dus geen verschil. Is het dividend dan helemaal niet relevant? Op de korte termijn is er absoluut geen zinnige reden te bedenken om snel te kunnen profiteren van dividenduitkerende aandelen.

  Dit omdat de markten op de korte termijn extreem efficiënt zijn. Dit betekent dat alle informatie in de koersen verwerkt wordt. Een hoger of lager dividend maakt dan per saldo totaal niets uit.

  Waarom wij dividendaandelen aanraden

  Maar waarom is het kopen van aandelen die dividenden uitkeren dan toch aantrekkelijk? Historisch gezien zien we dat dividendaandelen het beter hebben gedaan dan dividendloze aandelen.

  De mogelijkheid van het kunnen uitkeren van dividenden kan worden gezien als een kwaliteitsindicator. Bedrijven die geen dividenden uitkeren kunnen we doorgaans typeren als bedrijven van een lagere kwaliteit. De mogelijkheid dat een bedrijf dividenden uit kan keren aan haar aandeelhouders kunt u zien als eerste kwaliteitsfilter.

  Uiteraard is dit heel erg kort door de bocht want er zijn nog tal van andere variabelen die de kwaliteit (lees: onder- of overwaardering) van een aandeel beoordelen. Wanneer we naar de historische rendementen kijken van aandelen die dividenden uitkeren ten opzichte van de aandelen die dat niet doen dan zien we op de korte termijn vrijwel geen verschillen. Maar op de langere termijn zien we echter hogere totaalrendementen (koersrendementen + dividendrendementen) voor de aandelen die dividenden uitkeren. Dit komt door het rente-op-rente effect. Dit komt neer op een exponentieel effect door dat de ontvangen dividenden herbelegd worden en die op hun beurt ook weer dividenden ontvangen. We kunnen dit een sneeuwbaleffect noemen.

  Dit is te vergelijken met een jonge boom die op termijn steeds meer appels geeft. De befaamde wetenschapper Albert Einstein noemde dit rente-op-rente effect ook al het 8e wereldwonder. Bekende dividendbeleggers zijn onder andere Geraldine Weiss, Mark Cuban en John D. Rockefeller.

  Dividendbelasting hot topic

  Over het uitgekeerde dividend wordt in de meeste landen dividendbelasting ingehouden. Deze dividendbelasting is echter vaak voor een gedeelte terug te vorderen. Een bedrijf dat hier in gespecialiseerd is, is Mylette uit Woerden. Een van de redenen om dividenden apart te belasten is het voorkomen van belastingontwijking: in een stelsel waar geen dividendbelasting is het namelijk mogelijk om inkomstenstromen via dividenden te laten verlopen en zo de inkomstenbelasting te omzeilen. Echter is het doorgaans alleen rendabel bij hele grote posities in een aandeel om de ingehouden dividendbelasting terug te kunnen vorderen.

  Dit omdat de kosten van alle administratieve handelingen doorgaans veel hoger zijn dan het terug te ontvangen bedrag. Het breakevenpunt om ingehouden dividendbelasting terug te vorderen ligt op circa 250 euro. Dit wil zeggen dat indien u per aandeel een totaal van minder dan 250 euro aan ingehouden dividendbelasting heeft dat dan de kosten om het terug te vorderen daar boven liggen. Wij raden dus aan om niet te veel te focussen op de hoogte van uw ingehouden dividendbelastingen.

  Dividenden gaan op en neer

  Dividenden zijn echter allesbehalve stabiel. Bedrijven kunnen zo maar aankondigen om te stoppen me het uitkeren van dividenden aan haar aandeelhouders. Beleggers volgen de berichtgeving van de dividenduitkeringen ook extreem nauwkeurig.

  In het geval dat een bedrijf neerwaartse aanpassingen doet aan haar dividend per aandeel dan zien we vaak heftige reacties op de aandelen- en optiebeurzen. Uiteraard is dit een logische reactie. In het geval van een aanpassing van het dividend dan zien we dit dus direct terug op de aandelen-en optiebeurzen (in het geval er opties op het desbetreffende aandeel uitstaan).

  Haken en ogen dividendbeleggen

  Een dividendstrategie is dus zeker geen simpele strategie want er komt veel meer bij kijken. (Dividend)rendementen uit het verleden zeggen weinig tot niets over de toekomst. Mede doordat financiële markten heel erg efficiënt zijn. Voor beleggers is het absoluut zaak om verder te kijken dan naar puur het dividend per aandeel want anders tuint u in de zogenaamde 'value trap'.

  Door puur op jacht te gaan naar een hoog dividendrendement loopt u een groot gevaar riskante aandelen te kopen. Beleggers moeten absoluut naar het totale plaatje kijken. Kan het bedrijf het dividend überhaupt wel betalen is eigenlijk de grote vraag.

  Belangrijke financiële variabelen om naar te kijken zijn onder andere de kaspositie, de solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen), de kasstromen en de winst. Al deze variabelen zijn eigenlijk niet te voorspellen en dat maakt het doen van voorspellingen over de stabiliteit van het dividend dus ook een hachelijke zaak.

  Jaag niet op hoogste dividendrendementen

  U zult vast wel denken, nou mooi dus dat dividend, dan liever zoveel mogelijk. Nee helaas zo werkt het niet. Een vrij hoog dividendrendement, hiermee bedoelen van 6 procent of meer, is doorgaans vrij gevaarlijk. Hiermee bedoelen we dat het effectieve dividendrendement van het aandeel eigenlijk te hoog is; dan is of het dividend te hoog of de beurskoers absurd laag.

  Beiden kunnen natuurlijk waar zijn maar in de financiële wereld weten we het nooit. Er zijn eindeloos veel voorbeelden van aandelen met hoge dividendrendementen die daarna stevig in elkaar klapten of zelfs failliet gingen.

  Denkt u bijvoorbeeld maar aan IndyMac, ABN Amro en Imtech. Al deze aandelen hadden hele forse verwachte dividendrendementen op basis van de koersen destijds versus de verwachte dividenduitkeringen. Wanneer de hoogtes van de dividenden werden verlaagd stortten de koersen in elkaar. Waarna de koersen nog verder instortten toen de dividenduitkeringen helemaal geschrapt werden.

  De hoogte van het dividend per aandeel is verder niets anders dan het gemiddelde van wat de analisten verwachten. Bedrijven geven veel verwachtingen over hun dividenden maar deze moeten officieel nog door de zittende aandeelhouders via de algemene vergadering van aandeelhouders worden goedgekeurd. Het gebeurd in de praktijk vrijwel nooit dat aandeelhouders een lager dividend prefereren, eerder wensen ze een hoger dividend per aandeel.

  Rendementen 100 euro geïnvesteerd in Europese Dividendaristocraten

  Dividendrendementen

  Dividendaristocraten in het kort

  Onder de dividendaristocraten verstaan we de bedrijven die in hun historie ieder jaar een hoger dividend hebben kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders. Het aantal bedrijven dat overblijft wordt logischerwijs steeds beperkter. Bekende bedrijven die een dividendaristocraat zijn, zijn onder andere Pfizer, Brown-Forman en Sigma-Aldrich.

  De rendementen van deze aandelen zijn op de langere termijn ook astronomisch geweest. Dit komt natuurlijk mede door het rente-op-rente effect (het effect van herbeleggen). Zo gemakkelijk is het echter in de praktijk niet en staart u zich hier absoluut niet blind op.

  Historische cijfers, prestaties en rendementen zeggen simpelweg weinig over de toekomst. Bedrijven kunnen nu eenmaal niet oneindig blijven groeien (dan zouden er nieuwe aardbollen nodig zijn). Dividenduitkeringen kunnen dus nooit eindeloos door blijven stijgen. Het kijken naar de strategie van het kopen van de dividendaristocraten is echter absoluut een goede tip want het geeft nog maar eens aan dat hoge rendementen op de beurs een kwestie zijn van een lange adem en het steevast herinvesteren van ontvangen dividenden.

  De lezers die in Nederland kunnen trouwens terecht op de Nederlandse website Analist.nl met alles over dividend aan.