Bitcoin samengevat

Het zal weinigen verbazen dat de introducties van de diverse cryptovaluta met grote afstand de belangrijkste financiële innovaties zullen zijn sinds eind jaren '2000. We verstaan onder cryptovaluta valuta die enkel en alleen digitaal verhandeld kan worden en tevens ook louter decentraal. Het is de bitcoin, die ook de eerste cryptomunt is, die het meest populair is.

Cryptovaluta informatie
koers bitcoin
koers bitcoin cash
koers ethereum
koers litecoin
koers ripple
cryptokoersen

Het is de bitcoin, die ook de eerste cryptomunt is, die het meest populair is. De koersen van de bitcoin en andere cryptovaluta treft

Deknaam Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakakoto is echter een pseudoniem.de echte naam van de persoon of groep is dus onbekend. Het verhullen de officiele naam geeft goed de mystiek van de cryptowereld aan. Satoshi Nakamoto was tot december 2010 actief betrokken bij de lancering van de bitcoin. Op 3 januari 2009 werd er voor het eerst een bitcointransactie gedaan. "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks" was de omschrijving van de eerste transactie van de bitcoin. Dit was natuurlijk helemaal in lijn met de rebelsheid van de cryptowereld. Natuurlijk deed Satoshi Nakamoto ook de eerste bitcointransactie. Dit was op 12 januari 2009. Vanaf de aanvang van de handel in de bitcoins in 2009 tot en met het voorjaa van 2016 werden er rond de 100 miljoen bitcointransacties gedaan. Er werden de laatste jaren steeds meer transacties gedaan en het totaal lag per begin 2020 al over de 300 miljoen.

Blockchain en bitcoin in het kort

De geldpers overbodig

Veel van de ergernissen dat centrale banken zomaar geld kunnen bijdukken waren de grootste motivaties om het radicaal andere betaalplatform van de grond te zetten. De traditionele bankwereld kenmerkt zich dus door het feit dat er maar één parij is die de regels in handen heeft: de centrale bank. Zij bepaalt de hoeveelheid geld en de rentestanden. Het zomaar bijdrukken van geld is niet zonder gevolgen: op termijn stuwt het de inflatie. Kijkt u bijvoorbeeld naar een land als Zimbabwe dat jarenlang de geldpers hard aanzette, dat land is nu een extreem arm land. Het feit dat automatisch alles duurder wordt zorgt natuurlijk voor een hoop sociale onrust. De ontkoppeling van de Amerikaanse dollar met de goudprijs (akkoord van Bretton Woods in 1973) zorgde ervoro dat het bijdrukken van geld door de centrale banken mondiaal echt van start kon gaan. Tot 1973 was de goudprijs dus leidend voor de koers van de Amerikaanse dollar. Het bijdrukken van geld wordt eigenlijk overal te wereld door alle centrale banken wel continu gedaan. In 2008 gingen de geldpersen pas echt op volle toeren draaien om zo door het extra gedrukte geld de financiële crisis te bestrijden. Logischerwijs was er natuurlijk weinig maatschappelijke steun om de geldpers zonder compensatie zomaar zo hard aan te zetten. Dat de centrale banken in eerste instantie zelf verantwoordelijk waren voor het toezicht op de financiële markten maakt het nog eens extra wrang.

Problemen met ouderwets bankverkeer

De enorme hoeveelheid maatschappelijke kritiek was natuurlijk niet van de lucht. Al het tumult dat door de financiële crisis van 2008 werd veroorzaakt was natuurlijk een hele goede voedingsbodem om na te gaan denken over een alternatief financieel systeem. Vooral door al het financiële tumult kon de bitcoin als het ware een vliegende start maken. Er is dus totaal geen toezicht in deze wereld (dat natuurlijk in schril contrast staat tot de traditionele financiële wereld). Ten tijde van het begin van de bitcoinlancering waren er vooral hackers bij betrokken. Na verloop van tijd werd de bitcoin meer en meer als betaalmiddel geaccepteerd. Anonimiteit, geen transactiekosten en een hele hoge snelheid maken de bitcoin natuurlijk heel aantrekkelijk. Kijkende naar het huidige betaalverkeer dan zien we nog steeds een hoop gebreken. Anno 2020 rekenen de banken nog steeds hoge kosten voor vooral de internationale betalingen. Daarnaast gaan de betalingen traag en is anonimiteit absoluut een illusie. 0

Cryptovaluta erg veel in beweging

Waar de koers van de bitcoin tot het voorjaar van 2017 gestaag omhoog kabbelde explodeerde de koers later in 2017 tot recordhoogtes. Het jaar 2017 liet veel vuurwerk zijn qua koers: met of zonder nieuws, de koers bleef maar doorstijgen. De rally van de cryptomunt kwam eind 2017 tot een einde, kort daarvoor had de munt haar record van rond de 20,000 dollar bereikt. De piek van 2017 was uiteraard de meest extreme waardering van de cryptomunt. De crash na de piek zorgde ervoor dat de munt in de range tussen de 5.000 en de 10.000 dollar terecht kwam. Nog steeds is de bitcoin een hele bewegelijke cryptomunt. In 2019 werd de munt rond de niveau's van 2018 verhandeld.

Enorme bewegelijkheid bitcoin

Bitcoinkoers

De bitcoin was echter geen defensieve vluchthaven ten tijde van het verschrikkelijke coronavirus dat in maart 2020 de financiële markten hard omlaag duwde.de bitcoin werd net zo en masse verkocht als aandelen, bedrijfsobligaties en vastgoed. De koers van de bitcoin ging door de coronacrisis tot richting de 5.000 dollar.