Belg is van alle Europeanen de grootste liefhebber van fondsen

Maar liefst 20 procent van het financieel vermogen van de Belg is belegd in fondsen. België is daarmee de koploper in Europa, met een Europees gemiddelde dat op 10 procent ligt. Dit blijkt uit een rapport van de Europese fondsenfederatie Efama, dat cijfers publiceerde over de manier waarop gezinnen in 25 Europese landen investeren in de kapitaalmarkten.

Grote verschillen tussen landen

Fondsen beleggen

Het rapport wijst uit dat het overgrote gedeelte van het financieel vermogen van de Europeaan in pensioenfondsen zit, namelijk 45 procent. 37,5 procent van het financieel vermogen staat op veilige zicht- en spaarrekeningen en 7,5 procent zit in risicovollere individuele effecten, zoals aandelen en obligaties. De beleggingsfondsen zijn goed voor 10 procent van het financieel vermogen. Er zijn grote verschillen te zien tussen landen. Zo spant België samen met Spanje de kroon op het vlak van fondsen, met respectievelijk 20 en 19 procent. Onderaan de lijst staan Ierland met slechts 1 procent en Cyprus en Bulgarije met een magere 2 procent. De verklaring van de populariteit van fondsen onder Belgen zit in het distributielandschap. In België worden fondsen voornamelijk verkocht in bankkantoren, waar ze gepresenteerd worden als een toegankelijke totaaloplossing aan mensen met spaargeld. Iedere bank in België beschikt over een uitgebreid fondsenaanbod. Voor beleggen en andere financiële producten, zoals geld lenen, hoeft men tegenwoordig niet meer naar de bank. Er zijn ook veel online partijen waar dit tegen goede voorwaarden kan.

Minderheid Europeanen belegt

Dat gemiddeld 37,5 procent van het financieel vermogen op veilige bankrekeningen staat, wil niet zeggen dat de meerderheid van de Europeanen belegt. Er zijn maar een beperkt aantal Europese huishoudens dat grote bedragen investeert. De meerderheid belegt niet of nauwelijks op een directe manier. Hier zijn verschillende verklaringen voor te vinden. Zo zijn veel mensen risicoavers, waardoor ze liever hun geld op nulrentende maar veilige bankrekeningen stallen. De grote koersdip dit jaar, vanwege de coronacrisis, trok wel veel nieuwe beleggers. Zo kochten Belgen deze zomer voor een recordbedrag aan beursgenoteerde aandelen. Daarnaast is er sprake van een gebrek aan financiële geletterdheid. Als laatste is er een duidelijke achterstand te zien in de armere landen. De gemiddelde persoon heeft hier een kleiner vermogen en minder geld om überhaupt te sparen of te beleggen.

Stimuleren te investeren

De Efama geeft als aanbeveling dat Europa moet voortgaan op de ingeslagen weg met betrekking tot het stimuleren van mensen om te investeren in de kapitaalmarkten. Dit creëert een win-winsituatie, omdat dit zowel de economie als de individuele spaarder ten goede komt. Efama pleit voor het gebruik van een KPI (Key Performance Indicator) om de voortgang van de participatie van particulieren in de kapitaalmarkten te monitoren. De indicator is een ratio die het financieel vermogen in deposito's afzet tegen het financieel vermogen in kapitaalmarkten. Een hogere ratio wijst op een hogere participatie.