Aandeel: Umicore (Belgie 20), ISIN: BE0003884047

Koers 46.66 Hoogste koers 49.20
Laagste koers 30.50 1-jrs rend. 7.61
Gem. Koersd. 41.47 Ver. Rend. -11.12 %
Sector Basismaterialen Subsector Industriële metalen
Verkopen 6 Rating Star full 12x12Star full 12x12
Houden 10 Consensus Cons sellCons holdCons buy
Kopen 3
Jaarverslag 2018

Umicore is een globale materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar knowhow inzake materiaalkennis, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Catalysis, Energy Materials, Performance Materials en Recycling. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, die aan de spits staan van nieuwe, technologische ontwikkelingen en noodzakelijk in alledaagse toepassingen. Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen wordt uitgegeven aan, projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor herlaadbare batterijen en zonnecellen, brandstofcellen en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met zijn beleidsverklaring: ‘materials for a better life’. De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in 2010 een omzet van 9,7 miljard euro (inkomsten van 2,0 miljard euro, metaal niet inbegrepen) en heeft op dit ogenblik ongeveer 14 400 mensen in dienst.

Contactinformatie:Land: BelgieTelefoon: 32 474 962 600Email: ir@umicore.comWebsite: www.umicore.com