Transformatie Covestro vordert consistent in uitdagend boekjaar

- Groepsomzet bedraagt 14,4 miljard euro (-20%)
· EBITDA komt uit op 1,1 miljard euro (-33,2%)
· Positieve vrije operationele cashflow van 232 miljoen euro (+68,1%)
· Strategie voor klimaatneutraliteit afgerond met Scope 3-doelstelling

Vooruitzicht 2024: EBITDA verwacht tussen 1,0 miljard euro en 1,6 miljard euro

De bedrijfsprestaties van Covestro in het boekjaar 2023 werden aanzienlijk beïnvloed door wat opnieuw een uitdagende economische omgeving is gebleken. Terwijl de geopolitieke crises een blijvende negatieve impact hadden op de wereldwijde vraag en verkoopprijzen, bleven de energie- en grondstofkosten, vooral in Europa, ruim boven het historische gemiddelde.

Covestro

Covestro , faciliteit Antwerpen Haven

De lager dan gemiddelde verkoopprijzen en de afgenomen verkoopvolumes, die het gevolg zijn van een wereldwijde zwakke vraag, leidden tot een omzetdaling voor de Groep. Ten opzichte van het vorige jaar daalde de omzet in 2023 met 3,6 miljard euro (–20%) naar 14,4 miljard euro (vorig jaar: 18 miljard euro). De EBITDA daalde met 537 miljoen euro (-33,2%) naar 1,1 miljard euro (vorig jaar: 1,6 miljard euro). Hoewel het nettoresultaat in het boekjaar 2023 negatief bleef op -198 miljoen euro, was er toch een lichte verbetering ten opzichte van het vorige jaar (-272 miljoen euro). Dankzij doorlopend werkkapitaalbeheer genereerde Covestro opnieuw een positieve vrije operationele cashflow (FOCF) van 232 miljoen euro (vorig jaar: 138 miljoen euro). De ROCE (de winst op geïnvesteerd vermogen) boven WACC (de gemiddelde gewogen kapitaalkosten) was -6,1 procentpunten (vorig jaar: -5 procentpunten). De uitstoot van broeikasgassen voor Scope 1 en 2 steeg licht naar 4,9 miljoen metrische ton CO2-equivalenten (vorig jaar: 4,7 miljoen metrische ton). Dit is deels te wijten aan een emissie-intensievere energiemix voor ingekochte stroom en stoom in de Verenigde Staten en Duitsland vorig jaar.

"2023 was een van de moeilijkste jaren voor de chemische industrie in de voorbije decennia met aanhoudende geopolitieke spanningen, een kwakkelende wereldeconomie en hoge energieprijzen, vooral in Europa. Daarnaast zijn er een aantal structurele problemen, vooral in Duitsland. De over het algemeen zwakke vraag in onze kernsectoren wordt zodoende weerspiegeld in onze resultaten", zegt Markus Steilemann, Chief Executive Officer van Covestro . "Daarom hebben we het afgelopen jaar nog met meer vastberadenheid de implementatie gestimuleerd van onze ‘Sustainable Future’ strategie. Hiervoor vertrouwen we op vier belangrijke hefbomen. We halen permanent meer uit onze productiefaciliteiten, we verhogen de verkoopvolumes en optimaliseren de capaciteitsbenutting, we richten ons op de vraag met hoge marges en last but not least blijven we op de kosten letten. Zo blijven we onze volle focus richten op de transformatie van Covestro in 2024."

Met een negatief nettoresultaat in 2023 heeft de Raad van Bestuur van Covestro besloten geen dividend uit te keren over het boekjaar 2023. Deze beslissing is genomen in overeenstemming met het dividendbeleid van de Groep, dat een uitbetalingsratio tussen 35% en 55% van het nettoresultaat voorschrijft. Covestro heeft een sterkere link gecreëerd met de algehele bedrijfssituatie van de Groep.

Covestro resultaten 2023

Fundament voor duurzame groei uitgebreid

"2023 werd opnieuw gekenmerkt door een zwakke wereldeconomie. Als gevolg hiervan willen we, hoewel we het boekjaar in lijn met onze ramingen hebben afgesloten, weer op schema komen voor groei, met name wat betreft onze volumes en EBITDA-prestaties", aldus Christian Baier, CFO van Covestro . "Daarom hebben we in 2023, als onderdeel van onze groeistrategie, belangrijke principes geïmplementeerd: We snijden in de kosten, blijven investeren op de juiste plaatsen, zorgen dat onze fabrieken over de juiste levercapaciteit beschikken en verbeteren de efficiëntie. We nemen dus de juiste stappen om ons te positioneren voor duurzame groei op de lange termijn."

Ondanks de zeer uitdagende omgeving in 2023 heeft Covestro het voorbije boekjaar continu gewerkt aan het optimaliseren van zijn productieprocessen. Zo werd de energie-efficiëntie van de productiefaciliteiten in Shanghai, China, en in het Duitse Dormagen verbeterd. Daarnaast verlaagde de Groep in 2023 de vaste kosten met een driecijferig miljoenenbedrag.

Tegelijkertijd investeerde Covestro in de uitbreiding van zijn duurzame productassortiment en productiecapaciteiten. Zo werd in de Chinese vestiging in Shanghai een menginstallatie voor mechanische recycling van polycarbonaat in gebruik genomen. Covestro kan hierdoor tegen 2026 jaarlijks meer dan 60.000 metrische ton hoogwaardige polycarbonaten van mechanisch gerecyclede materialen leveren in de regio Azië-Pacific.

Doelstelling klimaatneutraliteit voor Scope 3-emissies aangekondigd

Dankzij de vorig jaar geïmplementeerde en geïnitieerde efficiëntiemaatregelen, heeft Covestro zijn fundament voor duurzame groei verder versterkt en meer vooruitgang geboekt op weg naar een circulaire en klimaatneutrale economie.

In deze context heeft Covestro nu zijn klimaatstrategie afgerond om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In 2022 kondigde Covestro ambitieuze doelstellingen aan voor Scope 1- en Scope 2-emissies met als doel de activiteiten in 2035 klimaatneutraal te maken. Covestro zet nu de volgende stap en wil als kortetermijndoelstelling de Scope 3-emissies tegen 2035 met 10 miljoen metrische ton verminderen. Dat komt overeen met een emissiedaling van 30% ten opzichte van het basisjaar 2021. Op de lange termijn wil Covestro in 2050 volledig klimaatneutraal zijn wat betreft zijn Scope 3-emissies.

Covestro boekte ook verdere vooruitgang in het gebruik van hernieuwbare energie in 2023 en sloot een virtuele stroomafnameovereenkomst (vPPA, Virtual Power Purchase Agreement) af voor zijn op twee na grootste productielocatie wereldwijd in Baytown, in de Amerikaanse staat Texas. Dat zal ertoe leiden dat ongeveer 70.000 metrische ton CO2-uitstoot wordt gecompenseerd vanaf eind 2024. Deze ontwikkeling volgt op verschillende stroomafnameovereenkomsten die Covestro de afgelopen jaren al heeft ondertekend voor zijn vestigingen in Europa en Azië. In totaal vulde Covestro in 2023 ongeveer 16% van de wereldwijde vraag naar elektriciteit in met hernieuwbare bronnen (vorig jaar: 12%).

Vooruitzichten voor 2024: EBITDA verwacht tussen 1,0 miljard en 1,6 miljard euro

Covestro verwacht dat de economische omstandigheden in 2024 uitdagend zullen blijven. Daarom zal het bedrijf in 2024 speciale aandacht besteden aan het benutten van het eigen potentieel om nog efficiënter te worden. Tegen deze achtergrond verwacht de Groep een EBITDA tussen 1,0 miljard euro en 1,6 miljard euro voor het boekjaar 2024. Covestro verwacht een vrije operationele kasstroom (FOCF) tussen 0 euro en 300 miljoen euro en een ROCE (de winst op geïnvesteerd vermogen) boven WACC (de gemiddelde gewogen kapitaalkosten) tussen -7 procentpunten en -2 procentpunten. De broeikasgasemissies van de Groep, gemeten als CO2-equivalenten, zullen naar verwachting tussen 4,4 miljoen metrische ton en 5,0 miljoen metrische ton liggen. De Groep verwacht dat de EBITDA voor het eerste kwartaal van 2024 tussen de 180 miljoen euro en 280 miljoen euro zal bedragen.

Covestro 2023 resultaten

Een zwakke vraag beïnvloedt de omzetontwikkeling in beide segmenten. Lagere kosten ondersteunen de EBITDA in ‘Solutions & Specialties’

De zwakke wereldwijde vraag is ook duidelijk in de uitsplitsing per segment: de omzet in het segment ‘Performance Materials’ daalde in het boekjaar 2023 met 24,4% naar 6,9 miljard euro (vorig jaar: 9,1 miljard euro). Deze daling kan voornamelijk worden toegeschreven aan een lager verkoopprijsniveau en lagere verkochte volumes. Vanwege lagere marges daalde de EBITDA met 39,4% naar 576 miljoen euro (vorig jaar: 951 miljoen euro). Als gevolgd daarvan daalde de vrije operationele kasstroom (FOCF) met 70,2% naar 162 miljoen euro (vorig jaar: 544 miljoen euro).

De omzet in het segment ‘Solutions & Specialties’ daalde met 15,1% naar 7,3 miljard euro in het boekjaar 2023 (vorig jaar: 8,6 miljard euro), opnieuw voornamelijk door lagere gemiddelde verkoopprijzen en lagere verkoopvolumes. De EBITDA bleef iets lager met 817 miljoen euro (vorig jaar: 825 miljoen euro). Dit kwam voornamelijk door de positieve trend in de marges, aangezien lagere grondstof- en energieprijzen de daling in de verkoopprijzen meer dan compenseerden. Lagere vaste kosten en de verkoop van de Additive Manufacturing activiteiten hadden ook een positief effect. De vrije operationele kasstroom (FOCF) van het segment nam toe met 182,6% tot 551 miljoen euro (vorig jaar: 195 miljoen euro).

Vierde kwartaal 2023 met positieve EBITDA en kasstroom

De omzet van Covestro daalde in het vierde kwartaal van 2023 met 15,6% tot 3,3 miljard euro (vorig jaar: 4,0 miljard euro). Deze ontwikkeling is voornamelijk het gevolg van het lagere prijsniveau in het vierde kwartaal van 2023. De EBITDA bedroeg 132 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2023 (vorig jaar: –38 miljoen euro). De vrije operationele kasstroom (FOCF) bedroeg 73 miljoen euro en was daarom ook positief in het vierde kwartaal van 2023 (vorig jaar: 550 miljoen euro).