Consensus over Hagemeyer blijft positief

Het optimisme over Hagemeyer blijft aanhouden. Door de recente rally van het aandeel zijn diverse koersdoelen ruim behaald. De consensus over het aandeel blijft niettemin positief. Vrijdag werd bekend gemaakt dat MF Global haar belang van 6,3% in Hagemeyer drie dagen na de eerste meldingsplicht weer van de hand heeft gedaan. Sonepar, het Franse bedrijf dat aast op het Naardense handelshuis, meldt dat ze momenteel een belang van 10.24% in Hagemeyer heeft.

In een persbericht uitgebracht door de Raad van Bestuur en de Raad van Commisarissen van 10 oktober 2007 wordt gesteld dat het bod van Sonepar van 4,25 euro in contanten per aandeel veel te laag is omdat deze prijs het aandeel significant onderwaardeert. Wel werd aangegeven dat er gesprekken zullen komen tussen Hagemeyer en Sonepar.

Recent hebben de overnameperikelen de beleggers geen windeieren gelegd; de koers heeft ruim een euro gewonnen op jaarbasis. Het aandeel behoort door deze performance tot de outperformers van het Damrak. Op 17 augustus 2007 maakte Hagemeyer bekend een interim dividend in contanten uit te keren van € 0.04 per aandeel. In 2006 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2006) 14.22. De forward PE (de slotkoers gedeeld door de winst over 2006) bedraagt 10.89.