Dividend Fornix Biosciences dissonant in biotechnologiesector

Fornix Biosciences is samen met het Amerikaanse Sigma-Aldrich het enige bedrijf in de biotechnologiesector dat dit jaar dividend uitbetaalde aan haar aandeelhouders. Vorig jaar behaalde het bedrijf een winst per aandeel van 1,88 euro. Dit kwam 100% ten goede aan de aandeelhouders die dit jaar 1,88 euro per aandeel aan dividend ontvingen. Door dit royale dividendbeleid is het bedrijf een dissonant in de internationale biotechnologiesector waar juist de winsten nagenoeg continu geherinvesteerd werden in het bedrijf. Bij een gelijkblijvend dividend volgend jaar bedraagt het dividendrendement 11%. Hiermee behoort het aandeel tot de absolute uitbijters qua dividenduitkering. De afgelopen jaren lag het dividendrendement rond de 5% en dit was ook al bovengemiddeld.

Ondanks de winstgevendheid van het bedrijf wordt het bedrijf slechts nog door een kleine schare analisten gevolgd. Het aandeel wordt gevolgd door de Nederlandse beleggingsbladen Beursexpres en Beleggers Belangen, de Belgische investeringsmaatschappij Quest for Growth en de Nederlandse partijen SNS Securities en Friesland Bank. Door de recente daling van de aandelenkoers noteert het aandeel nu met een forward pe (de huidige koers / winst per aandeel 2006) van 9,05 en dit is het laagste niveau in 4 jaar. Binnen de internationale biotechnologiesector rapporteerden de meeste bedrijven met verliezen per aandeel. De bedrijven die winsten rapporteerden noteren dit jaar met hoge forward pe’s.

29 januari 2008 presenteert het bedrijf haar voorlopige resultaten over het boekjaar 2007. De definitieve jaarresultaten over 2007 worden op 13 maart 2008 gepresenteerd. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt op 18 april georganiseerd. De consensus over het aandeel is redelijk verdeeld. Voor het aandeel staan 3 koopadviezen en 2 verkoopadviezen uit.