Duitse autoproducenten outperformers Europa

De Duitse autoproducenten Daimler , MAN AG en Volkswagen zijn tot op heden de grootste outperformers in de Europese automobielindustrie. Dissonanten zijn BMW en de small cap Spyker Cars. In de Verenigde Staten vertonen ook de aandelen van General Motors en Paccar een negatieve performance. Binnen deze sector ligt de gemiddelde forward pe op 13,66. Het is opvallend dat zowel in Duitsland als in Frankrijk de autoproducenten uniform gewaard worden per land. Daimler , MAN AG en Volkswagen noteren alle drie met forward pe’s van rond de 21. De grote dissonant is echter BMW met een waarde van 9,25. Dit aandeel ligt qua performance dan ook sterk achter bij haar Duitse vakgenoten. De grote Franse automobielproducenten noteren beiden met nagenoeg gelijke forward pe’s van rond de 8,5.

Forward pe’s automobielsector
BMW 9.25
Daimler 20.74
General Motors -7.69
MAN 21.19
Paccar 8.10
Peugeot 8.11
Renault 8.42
Spyker Cars 11.00
Volkswagen 22.51

Gemiddelde forward pe: 13.66
Bij het berekenen van het gemiddelde worden negatieve waarden niet meegenomen. General Motors is bij het berekenen van het gemiddelde buiten beschouwing gelaten.

Te zien is dat er geen grote uitslagen van forward pe’s zijn binnen deze sector. Per land is de waardering redelijk uniform. In Amerika laten Paccar en General Motors een underperformance zien ten opzichte van de sector.

Dividenrendementen automobielsector
BMW 1.73
Daimler 2.29
General Motors 3.72
MAN 1.87
Paccar 5.75
Peugeot 2.65
Renault 3.30
Spyker Cars 0.00
Volkswagen 0.79

Gemiddeld dividendrendement: 2.45%
Het dividendrendement wordt berekend door het dit jaar uitbetaalde dividend te delen door de huidige koers.

Bovenstaande reeks toont aan dat het Amerikaanse Paccar met 5,75% het hoogste dividendrendement heeft. De overige bedrijven (afgezien van Spyker Cars) hebben een dividendrendement dat in lijn ligt met de sector. Small cap Spyker Cars is het enige bedrijf dat nog geen dividend aan haar aandeelhouders heeft betaald dit jaar. Dit aandeel wordt nog slechts door een handje vol analisten gevolgd. Door de forse stijging van het aandeel Volkswagen is het dividendrendement op het aandeel sterk gedaald.

In de maand november werden voor het aandeel Volkswagen vooral veel houdadviezen afgegeven. Bij de meeste zakenbanken en effectenhuizen noteert het aandeel inmiddels op hun koersdoelen. Daimler (dit jaar afgesplitst van Chrysler) heeft dit jaar een performance van rond de 40%. De meeste effectenhuizen en zakenbanken zijn van mening dat de afsplitsing van Chrysler een goede zet was. De afgelopen jaren werd het aandeel op een k/w van rond de 15 verhandeld. Momenteel bedraagt de forward pe 20,74.