Ballast Nedam snoeit verder en verkoopt offshore onderdeel

Ballast Nedam heeft overeenstemming bereikt over de onlangs aangekondigde verkoop van de activiteiten van Ballast Nedam Offshore. Na zorgvuldige beoordeling van de indicatieve biedingen heeft Ballast Nedam overeenstemming bereikt over de verkoop met Van Oord. Deze overeenkomst bevat gebruikelijke opschortende voorwaarden zoals het verkrijgen van toestemming van mededingingsautoriteiten. De transactie bestaat uit de verkoop van activa van Ballast Nedam Offshore, de staf van de EPCI-diensten (EPCI: ontwerp, inkoop, bouw en installatie), het Heavy Lift Vessel Svanen en het in uitvoering zijnde project Westermeerwind.

Onderdeel van verkoopprogramma

De transactie betekent een significante boekwinst voor Ballast Nedam en zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond. Deze verkoop is een uitbreiding op het programma van desinvesteringen, dat Ballast Nedam in februari heeft aangekondigd ter versterking van de financiële positie. Met de verkoop van de activiteiten van Ballast Nedam Offshore komt voorlopig een einde aan het desinvesteringsprogramma.

Zwaar weer

Ballast Nedam heeft 2014 gekenmerkt als een zwaar jaar en eerder geen concrete verwachting gegeven. Op dit moment verwacht Ballast Nedam over geheel 2014 een negatief operationeel resultaat van € 35 miljoen tot € 45 miljoen en een sterk verbeterde solvabiliteit van circa 10 procent (halfjaar 2013: 4%). Deze verwachting is inclusief de significante boekwinst als gevolg van de verkoop van activa van Ballast Nedam Offshore. Het negatieve operationele resultaat voor geheel 2014 wordt met name veroorzaakt door de eerder dit jaar aangekondigde verliezen op het project A15 Maasvlakte - Vaanplein en verder tegenvallende projectresultaten bij de divisie Infrastructuur.