Laagste groei verwacht in metaalsector

Deze morgen meldde het Financieele Dagblad dat analisten verwachten dat de elektronicasector de hoogste winstgroei zal noteren. De analisten verwachten het komende jaar een stijging van ongeveer 23 procent. Daarnaast scoren de sector telecommunicatie en de automobielindustrie goed met een verwachte winststijging van respectievelijk 21 en 20 procent. Onderaan de lijst van de analisten staan de transportsector en de financiële instellingen met 6 en 10 procent. Hekkensluiter is de metaalsector waarvoor een winstgroei wordt verwacht van 4 procent.

De metaalsector behoorde in 2007 tot de outperformende sectoren. Het ongewogen rendement van de sector ligt dit jaar op zo’n 32%. Het Belgische Bekaert is een negatieve dissonant in het geheel met een koersverlies van 2%. De best presterende bedrijven waren Antofagasta, ArcelorMittal en Cumerio. Ondanks de forse outperformance van de sector is de gemiddelde waardering voor de aandelen, gemeten met de forward P/E 13,14. Dit is ruim 2 punten onder het historische gemiddelde van 15.

Statistieken metaalsector Forward P/E Div.rend. Div./ (Forw. P/E) Koersperf.
Alcoa 14,23 1,63 0,11 24,45
Antofagasta 10,43 3,36 0,32 46,98
ArcelorMittal 11,18 1,90 0,17 66,58
Bekaert 13,60 2,78 0,20 -2,18
Cumerio 10,01 2,46 0,24 58,67
Kazakhmys 6,08 2,10 0,34 25,34
ThyssenKrupp 11,80 2,62 0,22 10,52
Umicore 27,80 1,25 0,04 31,61
Ongewogen gemiddelden 13,14 2,26 0,21 32,74

Forward price/earnings per share (forward P/E) = slotkoers / winst per aandeel 2006.
Dividendrendement = uitgekeerd dividend per aandeel in 2007 / slotkoers
Div./ (Forw. Price/earnings) = dividendrendement / forward P/E

Koersperformance = Het rendement van het aandeel dit jaar v.a. 1 januari 2007.

Door de verwachte lage groei van de metaalsector is de koers/winstverhouding van de concerns in deze sector ook relatief laag. De meeste concerns in deze sector noteren een koers/winstverhouding rond 13. Uitschieters hierin zijn KAZ Minerals met 6,08 en Umicore met 27,80. Qua dividendrendement zijn er geen grote uitschieters in de metaalsector. Het fonds met het hoogste dividendrendement is Antofagasta met 3,36%. Tevens is Antofagasta’s forward P/E onder het gemiddelde, wanneer we het dividendrendement delen door de forward P/E komen we uit op 0,32, dit is de hoogste ratio.

Umicore
Wanneer we Umicore onder de loep nemen valt op dat dit concern de hoogste koers/winst-verhouding heeft maar ook het laagste dividendrendement van de metaalsector. De koers-winstverhouding van Umicore is in de laatste jaren relatief flink opgelopen van 16,18 in 2004 naar 27,80 op moment van schrijven. Daarentegen is het dividendrendement teruggelopen van 2,88 in 2004 naar 1,25 dit jaar. De consensus voor Umicore staat nog steeds op kopen. In totaal zijn er 13 koopadviezen afgegeven, 4 houdadviezen en zijn er geen verkoopadviezen afgegeven door de analisten. Het gemiddelde koersdoel is momenteel € 191,80 waardoor een verwacht rendement van 14,05% ontstaat.