Analisten houden vast aan taxaties voor Wincor Nixdorf

Wincor Nixdorf presenteerde begin deze week zijn resultaten over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar. De resultaten en de verwachtingen voor de komende periode lagen in lijn met de ramingen van de analisten, die overwegend positief zijn over het aandeel maar de koers wel hebben zien dalen in de afgelopen dagen.

Op 18 januari maakte Wincor Nixdorf bekend dat over het eerste kwartaal van het boekjaar 2014/2015 de omzet is uitgekomen op 640 miljoen euro, waar dat over dezelfde periode vorig jaar nog 638 miljoen euro was. Over dezelfde periode is de ebita gedaald met 12%, terwijl de winst daalde met 3 miljoen euro tot 25 miljoen euro.

De Duitse fabrikant van kassasystemen en geldautomaten houdt wel vast aan zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar en rekent op een modale stijging van de omzet, dat gepaard zal gaan met een stijging van de ebita. Ten opzichte van de 135 miljoen aan ebita over het boekjaar 2013/2014 rekent Wincor Nixdorf op een stijging van een kleine procent.

Advisering herhaald

Een overgroot deel van de analisten is content met de presentatie van Wincor Nixdorf en hebben mede daarom hun taxaties voor het aandeel herhaald. Zo schrijft Equinet in zijn rapport dat het bedrijf vooral geprofiteerd heeft van zijn retaildivisie. De marge bij de bankdivisie was echter wel zwak, aldus de analisten. Hiervoor hopen zij op een verbetering in de komende kwartalen. Equinet heeft voor Wincor Nixdorf een ‘accumulate-advies’ uitstaan met een koersdoel van 42 euro.

Consensus

Momenteel heeft slechts 1 analist een verkoopadvies voor Wincor Nixdorf uitstaan. Daarnaast zijn er 6 houd- en 11 koopadviezen afgegeven, waardoor de consensus overwegend positief is.

Daarbij hanteren analisten gemiddeld een koersdoel van 45,19 euro, hetgeen een verwacht rendement oplevert van 10,74%. Dit is mede het gevolg van de koersdaling waaronder het aandeel na de presentatie van de eerstekwartaalcijfers heeft geleden. Waar de koers aanvankelijk nog steeg met 2,6% tot 40,81 euro, is deze vervolgens gedaald met 7% tot het huidige niveau van 37,93 euro.