Beter Bed sterk in segment

Beter Bed presenteerde vrijdag haar cijfers over het vierde kwartaal van 2007. De omzetgroei daalde in dit kwartaal met 8% naar 4% waar het in de drie voorgaande kwartalen nog 12% bedroeg. De omzet in het vierde kwartaal van 2007 kwam uit op 94 miljoen EUR wat 4% meer is dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Naast de bekendmaking van de cijfers gaf Beter Bed een winstwaarschuwing af voor 2007. Het bedrijf verlaagde de prognose neerwaarts van 29 miljoen EUR naar 27 miljoen EUR. In oktober 2007 werd juist de prognose opwaarts bijgesteld naar de hiervoor genoemde 29 miljoen EUR. De directeur van de beddengigant, Frans Geelen, noemt de maand oktober een indicator die hen op het verkeerde been heeft gezet vanwege de boven verwachting goede resultaten. Maar de maand december viel tegen door vooral tegenvallende resultaten in Duitsland.

Over geheel 2007 behaalde Beter Bed een omzet van 351 miljoen EUR waar het in 2006 320 miljoen EUR bedroeg. Vooral Zwitserland en Oostenrijk behaalde een sterke omzetgroei (op jaarbasis), te weten 26% en 19%. De omzetgroei in Nederland en Duitsland, wat voor Beter Bed nog steeds de belangrijkste markten zijn, bleven vrijwel onveranderd.

In 2004 bedroeg de koers-winstverhouding van Beter Bed 3,15 waar het een jaar later 17,56 bedroeg. Vervolgens is deze gedaald tot 11,09 in 2007. Tezamen met een dividendrendement van 7,38 is Beter Bed net als Philips een dissonant in de sector huishoudelijke producten. Dit omdat de koers van beide aandelen in de afgelopen 12 maanden is gedaald waarentegen de koers van Procter & Gamble , Rekitt Benckiser en Siemens in deze zelfde periode relatief zijn gestegen. Mede daarom is het totale rendement van de Nederlandse producenten in dit segment negatief met respectievelijk -29,41 ( Beter Bed ) en -12,86 ( Philips ).

Analisten blijven relatief positief over Beter Bed . De meeste analisten blijven bij hun advies. Wel verlagen enkele analisten hun koersdoel. Gisteren (maandag red.) verlaagde analist Richard Withagen van SNS Securities het koersdoel voor Beter Bed van 23,- EUR naar 18,- EUR. De koersdaling van het aandeel Beter Bed vindt analist Richard Withagen overdreven. De huidige taxatieniveaus zijn erg attractief ondanks dat in de huidige markt detailhandelaandelen niet favoriet zijn aldus de analist. De analist verlaagd daarom het koersdoel maar blijft positief over Beter Bed .

Op het huidige koersniveau van het aandeel wordt de koerswinstverhouding voor 2008 ingeschat op 9.20. In 2006 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2006) 17.55. De forward PE (de slotkoers gedeeld door de winst over 2006) bedraagt 13.33. Voor 2008 wordt de winst per aandeel Beter Bed ingeschat op 1.32 euro. De winst per aandeel Beter Bed bedroeg in 2005 0.38 euro. Over 2005 rapporteerde het bedrijf een omzet van 287.13 miljoen euro.Op basis van de huidige aandelenkoers wordt het dividendrendement voor 2008 getaxeerd op 9.00%.

Vandaag verlaagden de analisten van ING Financial Markets hun koersdoel voor de beddengigant. De omzetcijfers die Beter Bed afgelopen vrijdag presenteerde waren voor de analisten teleurstellend. Dit was vooral te wijten aan de zwakke prestaties in Duitsland in het vierde kwataal van 2007 aldus de analisten. Beter Bed heeft haar winstverwachting dan ook verlaagd van 29 miljoen EUR naar 27 miljoen EUR wat onder de verwachting van de analisten is; 29,5 miljoen EUR. Mede op basis van het voorgaande wordt het koersdoel neerwaarts bijgesteld van 25,- EUR naar 15,- EUR.

Op 24 april 2008 organiseert Beter Bed haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De resultaten over 2007 worden op 14 maart 2008 gepresenteerd. De presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal wordt op 24 april 2008 gehouden.