Autobranche in European Recommended Portfolio

Vandaag heeft Lehman Brothers Peugeot , Renault en Daimler toegevoegd tot haar ‘European Recommended Portfolio’. De broker is positief over de Europese autosector vanwege de recente daling in de opbrengsten binnen de sector. Dit is volgens de analisten een indicatie voor een toekomstige outperformance. Recentelijk wijzigden analisten daarnaast hun adviezen voor Daimler naar aanleiding van de gepresenteerde resultaten over 2007. Deze werden op 14 februari bekendgemaakt.

De nettowinst kwam uit op 4 miljard euro tegenover 3,8 miljard euro in 2006. De omzet kwam uit op 99,4 miljard euro. Het bedrijfsresultaat steeg met 74 procent tot 8,7 miljard euro. Topman Dieter Zetsche van Daimler ging zelf uit van 8,5 miljard euro. Het concern rekent voor het komende jaar op een duidelijke verbetering van het bedrijfsresultaat.

Het afstoten van Chrysler heeft ervoor gezorgd dat vorig jaar het nettoresultaat onder druk kwam te staan. Daimler moest 2,2 miljard afschrijven op de verkoop van de autofabrikant. Het belang van meer dan 80 procent werd voor 7,4 miljard dollar verkocht aan Cerberus, terwijl Daimler negen jaar daarvoor Chrysler voor 36 miljard dikkar had gekocht. Op dit moment bedraagt de marktwaarde van Daimler ongeveer 55 miljard euro.

De Duitse autofabrikanten Daimler , MAN AG en Volkswagen zijn momenteel de grootste outperformers in de Europese autobranche. Vergeleken met het overzicht van november valt vooral de stijging van de forward pe van Spyker Cars op, verklaring hiervoor is sterke daling van de koers van dit aandeel. Van de andere autoproducenten is de forward pe ongeveer gelijk gebleven of licht gedaald. Binnen de sector is de gemiddelde forward pe 14,31. Met een waardering van 8,32 valt BMW uit de toon binnen de Duitse markt. Het aandeel ligt qua performance ook ver achter op haar Duitse concurrenten. De grote Franse autofabrikanten Peugeot en Renault noteren forward pe’s van respectievelijk 8,15 en 6,58.


Statistieken automobielsector Forward P/E Div.rend.
BMW 8.32 1,92
Daimler 17.78 2.67
General Motors -6.88 4.15
MAN 17.75 2.23
Paccar 7.29 6.39
Peugeot 8.15 2.64
Renault 6.58 4.22
Spyker Cars 27.35 0.00
Volkswagen 21.25 0.83
Ongewogen gemiddelden 14.31 2.78

Gemiddelde forward price/earnings: 14.31
Forward price/earnings per share (forward pe) = slotkoers / winst per aandeel 2006.
De forward PE van bedrijven met een verlies per aandeel in 2006 worden niet meegenomen bij het berekenen. Het meerekenen voor het gemiddelde zou daarom het gemiddelde ten onrechte omlaag halen.

Gemiddeld dividendrendement: 2,78%
Dividendrendement = uitgekeerd dividend per aandeel in 2007 / slotkoers.

In bovenstaand overzicht is te zien dat Paccar het hoogste dividendrendement heeft. Verder valt op dat General Motors en Renault bovengemiddeld scoren in de automobielsector. In vergelijking met het overzicht van november is te zien dat voor alle autofabrikanten het dividendrendement is gestegen. Verklaring hiervoor is de daling van de koersen eind 2007, begin 2008.