Fortis hoog op kooplijsten

Fortis presenteerde vandaag (vrijdag 7 maart) haar cijfers over 2007. De Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar boekte vorig jaar een scherpe winstdaling van 44 procent. Analisten noemden de resultaten beter dan verwacht, maar zullen nog dieper in de gegevens duiken om tot een goede conclusie te kunnen komen. De Amerikaanse hypotheekcrisis zorgde bij Fortis voor een tegenvaller van 1,5 miljard euro.

Resultaten
De nettowinst kwam vorig jaar uit op 4 miljard euro. Dit betekent een daling van 8 procent ten opzichte van 2006. In de nettowinst is een boekwinst van 947 miljoen euro meegenomen op de verkoop van het belang in het Spaanse CaiFor. De totale afschrijvingen door beleggingen in de subprime-markt bedroegen 2,7 miljard euro. Zonder deze afschrijvingen zou de nettowinst van de bankentak zijn uitgekomen op 3,5 miljard euro, een stijging van 11 procent wanneer vergeleken met 2006. Er werd door Fortis een scherpe winstdaling geboekt van 44 procent en kwam daarmee uit op 1,8 miljard euro.

Analisten hadden gemiddeld genomen een totale nettowinst verwacht van 4,16 miljard euro. In deze schatting zaten niet de boekwinst op CaiFor en tegenvallers door de hypotheekcrisis.

Synergievoordelen
De overname van de ABN Amro activiteiten door Fortis zullen synergievoordelen opleveren ter waarde van 1,3 miljard euro, met een volledig effect vanaf 2010. De integratiekosten zullen neerkomen op ongeveer 1,5 miljard euro. Fortis heeft voor haar deel van de overname van ABN Amro, dat in totaal een bedrag van 71 miljard euro bedroeg, 24 miljard euro betaald.

Exclusieve onderhandelingen
Fortis voert ‘exclusieve onderhandelingen’ omtrent een transactie waarmee het haar solvabiliteit ‘substantieel verder zal verbeteren’. Dit meldde CEO Jean-Paul Votron tijdens de presentatie van de cijfers. Deze transactie, met daarnaast een aantal desinvesteringen, zal gecombineerd zorgen voor een positief effect op de solvabiliteit van ongeveer 3,2 miljard euro. Votron meldde verder dat versterking van de kapitaalpositie het komende jaar van hoge prioriteit is. Daarnaast is securitisatie uit het financieringsplan is geschrapt door Fortis. De reden hiervoor is dat de voorwaarden te ongunstig zijn in het huidige beursklimaat. Fortis heeft drie initiatieven genoemd die moeten gaan zorgen voor een verbetering van de solvabiliteit. Deze zullen hieronder worden behandeld.

Verbetering solvabiliteit
Deze week maakten Fortis en Vinci bekend een intentieverklaring te hebben getekend om de activiteiten op het gebied van publieke parkings te gaan combineren. Beide partijen zullen aandeelhouder worden in de nieuwe combinatie, waarin Vinci een meerderheidsbelang zal hebben en Fortis een aanzienlijk belang. In het derde kwartaal van 2008 zal naar alle waarschijnlijkheid de transactie worden afgerond. Met deze transactie verwacht Fortis dat de solvabiliteitspositie zal verbeteren, vanwege de 500 miljoen euro die aan de kapitaalpositie zal worden toegevoegd.

Plaatsing contante coupon
Verder heeft Fortis eind februari een bedrag van 750 miljoen dollar met een contante coupon van 8,25% geplaatst. Hiermee zal volgens de financieel directeur van Fortis, Gilbert Mittler, de solventie 500 miljoen euro zijn.

Verkoop Braziliaanse activiteiten
Tot slot werd eind vorige maand bekend dat Fortis de Braziliaanse vermogensbeheeractiviteiten van ABN Amro wil gaan verkopen aan Santander. De transactie zal ongeveer 219 miljoen euro bedragen en daarvan zal 200 miljoen euro bijdragen aan de solvabiliteit.

Opgeteld
Wanneer de voorgaande drie activiteiten bij elkaar worden opgeteld ontstaat er een bedrag van 1,2 miljard euro (500 mln + 500 mln + 200 mln) wat zal bijdragen aan de solvabiliteit. Als we dit bedrag aftrekken van de 3,2 miljard euro wat het streven is voor Fortis, blijft er 2 miljard euro over. Dit is dan ook het bedrag waarover nog wordt onderhandeld, aldus de financieel directeur.

Analisten onverminderd positief
Met 20 koop-,5 houd- en 3 verkoopadviezen blijft Fortis hoog op de kooplijsten staan. Binnen de sector banken hebben alleen Deutsche Bank en ING meer koopadviezen gekregen. Voor het totale bankenoverzicht, klik hier. Tevens is de koers-winstverhouding van op dit moment 4,34 zeer laag te noemen en één van de laagste in de sector.

Events
Op 29 april 2008 organiseert Fortis haar algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal wordt op 13 mei 2008 gehouden.