Analisten anticipeerden op resultaten Bekaert

De consensus over Bekaert was de afgelopen periode fors positief. De meeste zakenbanken gingen uit van hogere omzetten in combinatie met hogere winsten. Het gemiddelde koersdoel was al afgestemd op hogere groeivoeten van de financiële ratio’s. Over 2007 boekte Bekaert een record omzet van 2,17 miljard euro waardoor de winst per aandeel tot 7,63 euro steeg.

Resultaten 2007
Bekaert realiseerde voor het volledige boekjaar 2007 een geconsolideerde omzet van € 2,2 miljard en een gezamenlijke omzet van € 3,4 miljard, hetzij een stijging met respectievelijk 8,2% en 7,0%. De toename van de geconsolideerde omzet was voor 8,0% toe te schrijven aan organische groei en voor 2,5% aan de netto-bewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen. De wisselkoersfluctuaties vertegenwoordigden een negatief effect van 2,3%.


Bron: Bekaert

Bovenstaand overzicht toont aan dat naast de omzet ook de EBITA- en EBITDA -marges licht opliepen. Voor het boekjaar 2007 realiseerde Bekaert een stijging van de gezamenlijke omzet in de geavanceerde draadproducten met 8,4%.

De waardering op de financiële markten voor het aandeel is al tijden stabiel. De afgelopen jaren noteert het aandeel met een koers/winstverhouding van rond de 14. De aandelen uit Bekaert ’s sector blijken goed bestand te zijn tegen de huidige kredietcrisis en houden hun waarderingen vast. Bekaert ’s dividendrendement ligt c.p. rond de 2,8% (uitgaande van de huidige koers en een gelijkblijvend dividendrendement).