Correlaties Wolters Kluwer onder de loep

Het aandeel Wolters Kluwer heeft lage correlaties met haar belangrijkste sectorgenoten. Dit is vrij opvallend omdat de beurskoersen van deze aandelen in de jaren 2004 en 2005 een hoge cohesie vertoonden. Na 2005 kwam er meer diversiteit in de peformances van de aandelen uit de uitgeverijsector. Wolters Kluwer heeft amper correlatie met haar sectorgenoten. De hoogste correlatie heeft het bedrijf met RELX . De overige correlaties zijn zeer laag. De onderstaande correlatiematrix toont de correlaties van de aandelen uit de uitgeverijsector op basis van de slotkoersen over de afgelopen 5 jaar.RELX heeft de hoogste correlatie met de Engelse uitgevers Pearson en Daily Mail. Deze bedrijven zijn ook aan de FTSE -100 index genoteerd hetgeen hoop van de correlatie al direct verklaard. De correlatie met Wolters Kluwer is een stuk lager (0.40). De correlaties met de overige bedrijven is een stuk minder en zit bijna op nul bij sommige bedrijven ( Brill en Roularta ). In het algemeen gezien is de correlatie tussen de uitgeverijen zeer laag te noemen; er zijn amper bedrijven die een correlatie met elkaar hebben van hoger dan 0.50.

Correlatie met de AEX -index
Om te beoordelen hoe de correlatie met de AEX -index is gebruiken we een regressie-analyse. De gehanteerde data als input zijn de dagelijkse rendementen over de afgelopen 5 jaar (1134 observaties). De bèta van Wolters Kluwer met de AEX -index bedraagt 0.97. Dit betekent dan 97% van het rendement op het aandeel Wolters Kluwer verklaard wordt door de AEX -index. Slechts3% van het rendement van Wolters Kluwer wordt door andere factoren bepaald. Dit betekent dat het aandeel Wolters Kluwer een zeer hoog systematisch risico heeft. Het aandeel is om deze reden voor beleggers die al aandelen uit de AEX -index hebben niet interessant; toevoeging van het aandeel aan de portefeuille verhoogd het systematische risico van de portefeuille. De onderstaande puntenwolk toont de dagrendementen van Wolters Kluwer en van de AEX -index.

Te zien is dat er een positief verband tussen beiden met een duidelijk patroon; hoe hoger de ene hoe hoger ook de andere waarde.

Correlaties onder de loep
Analist.nl/Pro heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar Wolters Kluwer .

Het volledige onderzoek is hier hier terug te vinden.