Waardering voor BinckBank neemt hard af

De waardering voor het aandeel BinckBank heeft het dieptepunt in haar bestaan bereikt. Het aandeel noteert begin juni met haar laagste koers/winst-verhouding in de laatste 4 jaar. BinckBank’s koers/winstverhouding is de laatste jaren met forse sprongen omlaag gegaan. De lagere koers/winst-verhouding ontgaat de analisten ook niet; de consensus over het aandeel is zeer positief. Voor het aandeel staat slechts 1 verkoopadvies en 8 koopadviezen. In het algemeen is de indruk dat de overname van Alex BinckBank meer marktpotentieel zal winnen en daardoor meer omzet zal gaan behalen. Tevens is BinckBank zeer actief buiten Nederland. De meeste analisten zijn hier positief over.

Historische koers/winst-verhoudingen BinckBank

De bovenstaande staafgrafiek toont BinckBank’s koers/winst-verhouding over de jaren 2004 tot en met 2008. Te zien is dat deze ratio bijna met 45 graden afnam. Het aandeel had veel te verduren ten gevolge van de kredietcrisis die bijna alle financials mee omlaag sleurde. Tevens gingen na de bekendmaking van de overname van Alex veel beleggers short in het aandeel. Dit scenario voltrok zich bij diverse andere M&A-zaken ( Ageas - ABN AMRO, Danone – Numico, SABMiller – Grolsch). Bij al deze M&A’s gingen beleggers de ‘prooien’ kopen en short in de overnemers.

BinckBank heeft de laatste aandelenhandelsactiviteiten uit de voormalige business unit Trading verzelfstandigd door middel van een Management Buy Out (MBO). De vennootschap zet haar activiteiten op een andere locatie voort onder de naam Accion N.V. BinckBank behoudt een belang van 39% in de vennootschap. De verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante toezichthouders. De MBO heeft een jaarlijkse kostenstijging voor de overige business units ter hoogte van ca. € 250.000 voor belasting tot gevolg. In navolging van IFRS richtlijnen worden de resultaten van de aandelenhandelsactiviteiten tot en met het moment van verkoop verantwoord onder ‘resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten’.