Heineken noteert ver boven haar boekwaarde

Uit een onderzoek van AnalistPro van vorige week kwam naar voren dat Heineken 's value drivers er momenteel niet rooskleurig voor staan. Tevens heeft het aandeel een zeer hoge bèta met de AEX -index waardoor het aandeel zich behoorlijk als een AEX -tracker gedraagt. Desondanks blijft de consensus over het aandeel positief. De meeste analisten gaan er vanuit dat op mondiaal niveau Heineken en het Belgische AB InBev de grootste partijen zullen worden.

In 2007 liep Heineken ’s winst per aandeel fors terug van 2,47 euro in 2006 naar 1,65 euro. Beleggers reageerden hier echter verassend op door het aandeel in 2007 hoger te gaan waarderen. Heineken ’s koers/winst-verhouding lag in 2006 op 14,57. In 2007 bedroeg deze ratio 28,84 terwijl de winst per aandeel juist afnam. Kennelijk gingen de beleggers er vanuit dat Heineken in de komende jaren een hogere winstgroei zou gaan realiseren. Het aandeel Heineken wordt royaal boven haar boekwaarde verhandeld. In 2007 bedroeg Heineken ’s market to book ratio 4,01. Dit betekent een flinke extrapolatie van Heineken ’s historische winstgroei naar de toekomst toe. Vergeleken met Heineken ’s peer group valt op dat Heineken veruit de hoogste market to book ratio heeft. In de internationale biermarkt blijven weinig zelfstandige spelers over.


Bron: AnalistPro

Ieder jaar noteerden de bierbrouwers boven hun boekwaarden. De top van de Market to Book ratio's lag in 2002 op 4,23. Dit werd vooral veroorzaakt door de extreem hoge Market to Book ratio van 11,49 van Heineken in dat jaar. Dit werd weer door de lagere solvabiliteit in 2002 en 2003 veroorzaakt (door het in die jaren lagere eigen vermogen). In 2004 had de sector de laagste Market to Book ratio (2,31). Heineken 's Market to Book ratio lag de afgelopen jaren consequent boven het sectorgemiddelde. Ultimo 2007 bedroeg de beurskoers ruim factor vier de boekwaarde per aandeel.

De grootste spelers kopen mondiaal de kleinere spelers op waardoor er titanen van bedrijven ontstaan. Qua marktkapitalisatie en volumes zijn het Belgische AB InBev en Heineken veruit de grootste partijen ter wereld. Deutsche Bank meldt op vrijdag 13 juni dat Heineken op haar kooplijst blijft staan. De analisten duiden op Heineken ’s brede aanwezigheid op de mondiale biermarkten, in zowel de ontwikkelde als de emerging markets. Analiste Margareta Jonker van ABN AMRO heeft het aandeel op houden staan. De analiste duidt in haar researchrapport op het verhoogde dividend (naar 70 cent), de gestegen nettowinst over 2007 en de stijgende vraag naar premium bier.

De presentatie van de resultaten over het tweede kwartaal en de halfjaarcijfers wordt op 27 augustus 2008 gehouden.