Bekaert zet analisten een hak

De resultaten die Bekaert deze morgen presenteerde lagen ver boven de consensus range. De nettowinst kwam uit op 126,1 miljoen euro ten opzichte van 72,9 miljoen euro jaar op jaar. In H1 van dit jaar stegen de prijzen van ruwe materialen en energie fors maar het bedrijf wist op deze lastige omstandigheden toch goed te anticiperen. Op de beurs in Brussel wordt zeer positief op dit nieuws gereageerd.

Kerncijfers H2 2008
Bekaert realiseerde in het eerste semester 2008 een geconsolideerde omzet van € 1,3 miljard en een gezamenlijke omzet van € 1,97 miljard, hetzij een stijging met respectievelijk 22,3% en 18,0%.1 2 De toename van de geconsolideerde omzet was voor 20,0% toe te schrijven aan organische groei en voor 7,6% aan de nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen met betrekking tot Vicson (Venezuela) en Proalco (Colombia), terwijl schommelingen in diverse wisselkoersen de groei met 5,3% afremden.

Bekaert boekte een bedrijfsresultaat (EBIT) vóór eenmalige opbrengsten en kosten van € 163 miljoen. Dit resultaat stemt overeen met een EBIT-marge op omzet vóór eenmalige opbrengsten en kosten van 12,5% tegenover 8,5% in de eerste helft van 2007. Inclusief eenmalige opbrengsten en kosten, bedraagt EBIT € 145 miljoen, hetgeen overeenstemt met een marge op omzet van 11,2%, tegenover 8,1%. EBITDA bereikte met € 225 miljoen een recordhoogte.

Reacties analisten
De analisten van Ageas stellen dat Bekaert de analisten een flinke hak heeft gezet door zeer sterke resultaten te presenteren die boven de consensus lagen. De analisten van Ageas noemen de prestaties van het bedrijf glansrijk, vooral omdat het bedrijf dit behaalde in een verslechterend economisch klimaat met stijgende kosten aan de inkoopkant. “ Bekaert profiteert flink van de verbeterde geografische spreiding” aldus analist Van der Haeghen van KBC Securities. Mede om deze redenen wordt het koopadvies herhaald en het koersdoel verhoogd naar 125 euro.

Financiële kalender
  • Activiteitenverslag 3e kwartaal 2008 7 november 2008
  • Activiteitenverslag 4e kwartaal 2008 20 februari 2009
  • Resultaten 2008 13 maart 2009
  • Jaarverslag 2008 beschikbaar op internet 17 april 2009
  • Activiteitenverslag 1st kwartaal 2009 13 mei 2009
  • Algemene vergadering van aandeelhouders 13 mei 2009
  • Betaalbaarstelling dividend (coupon nr. 10) 20 mei 2009
  • Halfjaarresultaten 2009 31 juli 2009