Analisten voorzien donkere wolken voor Air France KLM

Tezamen met de stijgende olieprijzen nam de consensus over het aandeel Air France-KLM Air France-KLM hand in hand af. Bij de meeste zakenbanken en effectenhuizen zijn de koersdoelen fors neerwaarts bijgesteld. Bij de meeste analisten is er de vrees dat Air France-KLM Air France-KLM de gestegen brandstofkosten minder goed zal kunnen verwerken en dat zodoende de marges af zullen nemen. Onder de analisten heerst nog steeds de consensus dat de reeds gestegen brandstofprijzen zeker niet zullen dalen. Dit is uiteraard nadelig voor bedrijven die veel exposures in deze sector hebben.

Resultaten Q1 2008
Over het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de nettowinst 168 miljoen euro. Dit was bijna 60% lager dan in Q1 van 2007. De operationele winst daalde met 44% tot 234 miljoen euro in 2007. Op de beurs werd echter op een negatiever resultaat geanticipeerd en vandaar dat het aandeel vandaag opveert.

Analist Peter Garstenveld van het Nederlandse beleggingsblad Beleggers Belangen stelt dat beleggers zich goed moeten afvragen of ze wel in bedrijven moeten beleggen met hoge brandstof- en conjunctuurexposures. Echter door de underperformance van het aandeel dit jaar is veel van het slechte nieuws ook al verdisconteerd zo stelt de heer Garstenveld. Het advies blijft echter op houden staan. De analisten van het Nederlandse beleggingsblad Beursexpres stellen dat de recente daling van de olieprijs voor het bedrijf goed uitkomt. Echter blijft de druk van de gestegen brandstofprijzen niettemin enorm zo stellen de analisten. Het houdenadvies wordt mede op basis hiervan herhaald.

In 2007 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2007) 7.92. In totaal verwachten analisten over 2008 een resultaat per aandeel van 3,30 euro (bron: Reuters). Dit is ongeveer 7% meer dan het resultaat per aandeel van 2007. Van het derde kwartaal van 2008 wordt een resultaat per aandeel van 0,42 euro verwacht. Echter door de doorgestegen brandstofprijzen is de verwachting dat de meeste analisten hun winsttaxaties voor het aandeel neerwaarts bij zullen gaan stellen. De forward P/E bedraagt op het moment van schrijven 5,41. Dit jaar heeft het aandeel al bijna 40% van haar waarde verloren.