Analisten noemen ING Groep een witte raaf

Het optimisme op de financiële markten over het aandeel ING Groep houdt steevast aan. De meeste analisten zijn van mening dat ING Groep van alle financials de minste exposure heeft naar de subprime leningen. Dit jaar is de performance van het aandeel desondanks behoorlijk negatief. Het aandeel heeft ruim 17% van haar waarde verloren. Dit jaar betaalde het bedrijf haar aandeelhouders 1,48 euro per aandeel aan dividend uit. Voor beleggers die het aandeel op 1 januari dit jaar in hun portefeuille hadden leverde dit een zeer fors rendement op van 5,50%. Hiermee wordt dan een groot deel van de negatieve performance van het aandeel gecompenseerd.

Al jaren duiden de karakteristieken van ING Groep op die van een typisch waardeaandeel. Haar koers/winst-verhouding vertoont amper heftige uitslagen en beweegt in een vrij nauwe bandbreedte tussen de 5 en 9. Beleggers rekenen daarom ook niet op heftige groei van de winst per aandeel. De laatste jaren is het dividendrendement op het aandeel zeer behoorlijk en hoger dan de risicovrije rentevoet. In de onderstaande staafgrafiek ING Groep ’s stabiele Market to Book ratio te zien.


Bron:AnalistPro www.analist.nl/pro

De bovenstaande staafgrafiek toont de Market to Book ratio’s van ING Groep . Dit houdt in de verhouding tussen de beurskoers en het eigen vermogen per aandeel. Een ratio van 1 betekent dat het aandeel op beurs evenveel waard is al het eigen vermogen per aandeel. Deze benadering laat daarom het vreemd vermogen buiten beschouwing. Een ratio van rond de 1 betekent dat in de waardering voor het aandeel er uit wordt gegaan van een 0% groei van het bedrijf. Het aandeel is dan a pari met de boekwaarde. Te zien is dat de verhouding van de beurskoers en het eigen vermogen per aandeel zeer stabiel is. Echter vanaf 2007 is de verhouding tanende en richting pari aan het gaan.

Analisten roemen het aandeel al jaren vanwege haar zelfstandigheid en sterke fundamentals. De analisten van de Amerikaanse zakenbank Citigroup hebben het advies voor het aandeel ING naar houden gedowngrade. De analisten uiten hun bezorgdheid over vrees voor teruglopende marges en de balansstructuur. Tot voorheen waren de analisten positief over het aandeel maar verwachten nu toch ook voor ING tegenwind.

In de jaren 2004, 2005 en 2006 leverden beleggingen in het aandeel flinke (out)performances op. In 2007 boekte ING Groep een hoger resultaat per aandeel maar desondanks bleek dat ten tijde van flinke bearmarkten bèta’s van bijna alle beursgenoteerde bedrijven naar 1 tenderen. Daarom ging ook de koers van het aandeel behoorlijk omlaag ondanks dat het bedrijf betere resultaten boekte. Het gemiddelde koersdoel van de uitstaande adviezen bedraagt 28,60 euro. Dit is ruim 30% hoger dan het huidige niveau. De consensus van de winst per aandeel over 2008 volgens persbureau Reuters bedraagt 3,22 euro. Dit is aanzienlijk lager dan het resultaat van 2007 van 4,28 euro. Voor de jaren tot en met 2012 worden voor ieder jaar gestaffeld hogere resultaten per aandeel verwacht.

De presentaties van de resultaten over het tweede kwartaal en de halfjaarscijfers worden op 13 augustus 2008 gehouden.