Analisten teleurgesteld in H1 resultaten VastNed

VastNed Offices boekte over het eerste halfjaar een fors lager resultaat. De meeste analisten hadden de lagere resultaten al in hun modellen verdisconteerd waardoor er geen downgrades kwamen voor het aandeel. De consensus over het aandeel ligt sterk op houden. De meeste analisten zien een terugloop in huuropbrengsten in Europa en dan vooral in Frankrijk en in Engeland.

Resultaten H1 2008
Het beleggingsresultaat bedroeg in het eerste halfjaar 2008 € 20,4 miljoen (€ 24,5 miljoen). Het direct beleggingsresultaat bedroeg € 17,1 miljoen (€ 17,2 miljoen). Het indirect beleggingsresultaat bedroeg € 3,3 miljoen (€ 7,3 miljoen).

Samenstelling beleggingsresultaat eerste halfjaar 2008
De brutohuuropbrengsten bedroegen in het eerste halfjaar 2008 € 44,6 miljoen (€ 42,2 miljoen). De stijging van de brutohuuropbrengsten is met name het gevolg van acquisities gedurende 2007 en in het eerste halfjaar 2008. De stijging van de brutohuuropbrengsten als gevolg van acquisities bedroeg € 4,9 miljoen, waartegenover een daling stond van € 2,0 miljoen, onder andere als gevolg van verkopen. De like-forlike- groei van de brutohuuropbrengsten bedroeg € 0,5 miljoen negatief, met name door (weder)verhuringen die effectief (dit is na het in aanmerking nemen van huurincentives) onder het oude huurniveau plaatsvonden als gevolg van het feit dat een deel van de vastgoedportefeuille nog is oververhuurd. De verstrekte huurincentives namen toe tot 3,2% (2,6%).

Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de vastgoedbeleggingen bedroeg per 30 juni 2008 53,8% (30 juni 2007: 61,7%). De ratio kort vreemd vermogen / lang vreemd vermogen bedroeg per 30 juni 2008 32/68 (30 juni 2007: 37/63). Per 30 juni 2008 bedroeg het aantal dividendgerechtigde gewone aandelen 20.735.053 stuks (30 juni 2007: 20.697.219 stuks).

Interim-dividend 2008
Conform haar beleid keert VastNed Offices/Industrial 60% van het direct beleggingsresultaat uit als interim-dividend. Op 13 augustus noteren beide fondsen ex-interim-dividend. VastNed Retail keert €1,17 per aandeel uit en VastNed O/I €0,50. De presentatie van de resultaten over het derde kwartaal wordt op 10 november 2008 gehouden.

Analisten reacties
VastNed Offices heeft tijdens haar presentatie over haar H1 resultaten haar verwachtingen over heel 2008 getemperd. Hierdoor verlaagt analist Jacobs zijn taxaties voor het aandeel. Analist Jacobos stelt dat hij geen groei meer verwacht van het directe resultaat. Het houdenadvies wordt herhaald en gaat er drie euro af van het koersdoel (van 22 naar 19 euro). Bij de analisten van het Nederlandse beleggingsblad Beursexpres blijft het advies voor het aandeel op houden staan. “Gezien de negatieve herwaarderingen die zich nu al manifesteren lijkt ons dat terecht. Verder dan aanhouden gaan wij dan ook niet voor beide fondsen” zo stellen de analisten van Beursexpres. De analisten van Ageas gingen al uit van de lagere resultaten en handhaven hun houdadvies.