Waardering voor VastNed Offices omlaag

De waardering op de financiële markten voor het aandeel VastNed Offices gaat langzaam omlaag de afgelopen jaren. Mede hierdoor behoort VastNed Offices’ dividendrendement tot één van de hoogste van het Damrak. Ook de aandelen van VastNed Offices’ peer group laten ditzelfde beeld zien; afkalvende waarderingen waardoor de dividendrendementen extreem hoog zijn. Op 10 december 2007 werd ook al melding gemaakt van de toen ook al buitengewone dividendrendementen van de vastgoedsector.

Voor het aandeel VastNed Offices worden infrequent adviezen afgegeven. De consensus voor het aandeel staat op houden. Met gemiddelde van de uitstaande koersdoelen van 25,38 euro is zo’n 4 euro hoger dan de huidige beurskoers. De verwachte (out)performance van het aandeel bedraagt hiermee rond de 17%. Dezelfde consensus zien we ook terug bij de peer group; ook hier verwachten de analisten slechts licht stijgende koersen.

De afgelopen jaren is de koers/winst-verhouding van het bedrijf aan het afkalven. In 2004 bedroeg de winst per aandeel 12 cent. Hierdoor bedroeg de koers/winst-verhouding in dat jaar de extreme waarde van liefst 190 (bij een beurskoers van 20 euro). Het jaar er op steeg het resultaat per aandeel fors tot 1,07 euro. Hierdoor daalde de koers/winst-verhouding hard omlaag tot rond de 21. De jaren na 2005 was VastNed Offices’s koers/winst-verhouding ieder jaar wat lager. Momenteel bedraagt VastNed Offices’s forward P/E 10,96 (dit is de huidige koers gedeeld door de winst per aandeel van 1,98 euro van 2007). De presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal wordt op 19 mei 2008 gehouden.