Fortis lijdt onder short sell verbod

Het aandeel Ageas heeft recent veel van haar waarde verloren. De aangekondigde short sell-restricties blijken eerder een averechts effect op de koers gehad te hebben. Recent berichte Analist.nl eerder al over de tegendraadse werking van het verbieden van short selling. Het verbod op short selling is een duidelijk voorbeeld van de juist negatieve werking die dit oplevert. Financiële markten kunnen hierdoor minder snel slecht nieuws/geruchten verwerken waardoor het nieuws dat negatief geinterpreteerd wordt langer blijft doorwerken op de markten.

Analist Vonmoos van de Zwitserse zakenbank Credit Suisse downgrade vandaag het aandeel naar sell met een koersdoel van 5,50 euro. De heer Vonmoos heeft zijn model voor het waarderen van het aandeel wederom doorgerekend en komen uit op een lagere fair value voor het aandeel. Dit komt mede door rekening te houden met een hoger aantal uitstaande aandelen (3,76 miljard stukken versus voorheen 2,78 miljard stukken). De kapitaalskosten worden verhoogd naar 16% (van 13%) omdat de markt een hogere risico-opslag vraagt voor het aandeel (CAPM). Analist Vonmoos gaat er vanuit dat het bedrijf een kapitaalstekort heeft van 4 miljard euro.

Vandaag kwam het bedrijf met een update over haar financiële positie. Mede om deze reden bracht Ageas een persbericht uit. Het onderstaande het persbericht van Ageas van 26 september 2008:

Ageas verschaft opheldering over commerciële en financiële situatie
Naar aanleiding van aanhoudende marktgeruchten en vragen komt Ageas met een update over haar financiële situatie.

* Ontwikkeling van de deposito’s van klanten bij Ageas . Wij willen hier vooral de solide positie van de bank benadrukken. In een lastig klimaat van internationale onrust op de markten, een klimaat waarin negatieve berichten over Ageas bij klanten de nodige vragen oproepen, een klimaat dat door hevige concurrentie wordt gekenmerkt, is slechts sprake van een beperkte uitstroom van klanten. Ten opzichte van 1 januari 2008 gaat het hier om minder dan 3% van de totale activa uit retail- en private banking-activiteiten in de Benelux (exclusief markteffecten). Deze beperkte uitstroom is te danken aan onze langdurige relaties met onze klanten, de extra inspanningen van onze medewerkers om de klanten te informeren en hun vragen te beantwoorden en de positieve uitkomsten van voortgaande gerichte commerciële inspanningen, zoals de e-spaarrekening die in juli in België de lucht in ging.

* Liquiditeit Ageas . Ageas beschikt op dit moment over een gediversifieerde financieringsbasis van meer dan € 300 mrd (van institutionele beleggers, retail- en particuliere deposito’s, centrale banken en grote ondernemingen) waarmee de activiteiten volledig kunnen worden gefinancierd. Daarnaast kent Ageas een buffer aan zekerheden.

* De solvabiliteit van Ageas is solide en ligt ruim boven het wettelijk vereiste minimum. Het kapitaalplan ter ondersteuning van de consolidatie van alle overgenomen activiteiten van ABN AMRO per eind 2009 wordt nader ontwikkeld. Ultimo juni 2008 lag het kernkapitaal van Ageas € 4 mrd boven de doelstelling. Het toekomstige extra beroep op kapitaal is vooral gelegen in de komende 12 à 18 maanden tijdens de feitelijke integratie van de activiteiten van ABN AMRO. Ter ondersteuning van deze exercitie en rekening houdend met de huidige lastige marktomstandigheden voor de uitgifte van niet-verwaterende financiële instrument, is besloten een groter aantal activiteiten en activa af te stoten. Vooralsnog zijn meer dan 10 activiteiten in zowel het bank- als verzekeringsbedrijf aangemerkt als voor verkoop beschikbaar. Met deze activiteiten, die zich zowel binnen als buiten de Benelux bevinden, is naar schatting € 5 à 10 mrd gemoeid. In elk van deze activiteiten is concrete interesse van kopers en zijn vertrouwelijkheidsovereenkomsten getekend. Een kapitaalverhoging wordt niet voorzien.

* De integratie van ABN AMRO ligt op schema. Het wachten is nu op de goedkeuring door De Nederlandsche Bank ( DNB ) van het integratieplan en de afronding van de remediërende EC maatregelen (‘EC Remedies’). Voorbereidingen zijn gaande om de private banking-activiteiten van ABN AMRO buiten Nederland eind 2008/begin 2009 volledig te integreren, onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouder.

* Belangrijkste data:
* EC Remedies 3 okt 2008
* Integratie PB 6 okt 2008
* Integratie Retail 1 okt 2009
* Merchant & Private Banking 1 mei 2010


De presentatie van de resultaten over het derde kwartaal wordt op 3 november 2008 gehouden.