Resultaten Philips onder verwachting analisten

Philips presenteerde deze morgen zijn cijfers over het derde kwartaal. Ondanks een teruglopende vraag naar met name consumentenelektronica werd door het elektronicaconcern een hogere winst geboekt ten opzichte van het vorige kwartaal. Ten opzichte van een jaar terug werd er echter een winstdaling gerealiseerd. Het concern meldde dat het voor de komende tijd met het oog op de kredietcrisis de kosten strak in de hand zal gaan houden.

Derde kwartaalcijfers
In het derde kwartaal heeft Philips een winst geboekt van 357 miljoen euro. Dit is een stijging van 7,9% ten opzichte van het voorgaande kwartaal en een stijging van 7,2% vergeleken met een jaar eerder.

De winst is inclusief een bate van 302 miljoen euro uit de verkoop van het resterende belang in de Taiwanese chipmaker TSMC. Dit is lager dan de verwachte verkoopopbrengst van 314 miljoen euro afgegeven door analisten. Hier tegenover staat een genomen last van 241 miljoen euro voor de schikking van een asbestzaak in de Verenigde Staten.

De EBITA daalde van 444 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar tot 128 miljoen euro, in procenten een daling van 77%. De omzet daalde eveneens met 2% tot 6,33 miljard euro. Alle divisies binnen Philips hadden last van een teruglopende vraag. Operationeel alsmede op omzetniveau liggen de resultaten onder de verwachting van analisten. Zij rekenden op een EBITA van 168 miljoen euro.

Het lopende aandeleninkoopprogramma ter waarde van 5 miljard euro zal door de crisis vertraging oplopen, aldus het concern. Tot nu toe heeft Philips voor 3,1 miljard euro eigen aandelen ingekocht.

Philips handhaaft verwachting
Philips handhaaft zijn verwachtingen voor 2010 ondanks een inzakkende vraag in met name de bouw en detailhandel. Om de doelstellingen van Vision 2010 te bereiken gaat het bedrijf acties ondernemen om de winstgevendheid op peil te houden. Zo verwacht Philips voor het vierde kwartaal voor 230 miljoen euro aan lasten te moeten nemen voor reorganisatiemaatregelen. Het is vooralsnog niet duidelijk of daarbij banen zullen verdwijnen. Financieel topman Pierre-Jean Sivignon wenst hierover geen commentaar te geven.

Daarnaast ziet Philips door de kredietcrisis ook kansen. Bedrijven zijn goedkoper geworden, wat mogelijkheden creëert tot het doen van overnames. In de afgelopen 3 jaar gaf Philips ongeveer 10 miljard euro uit aan overnames.

Analisten teleurgesteld
Voor de analisten van ING zijn de gepresenteerde cijfers teleurstellend, zoals verwacht. Op de vooruitblik van afgelopen vrijdag gingen analisten ervan uit dat het concern een bescheiden margegroei zou hebben geboekt in het derde kwartaal. Volgens de analisten zijn de belangrijkste boosdoeners de consumentenverkopen, de vertraging van de opkomende markten en een verslechterende marge bij healthcare. Tot slot wijzen de analisten op de vertraging van het aandeleninkoopprogramma.

De analisten van Petercam stellen dat de gepresenteerde cijfers van Philips laten zien dat het concern wordt geraakt door de crisis, welke nu op stoom lijkt te komen. De analisten stellen echter dat de resultaten impliceren dat Philips flink bezig is om zich uit de crisis te werken en dat de aanwezigheid in opkomende markten hierbij een steun in de rug is. Wel stellen de analisten dat de belangrijke doelstelling voor 2010, namelijk een verdubbeling van de EBITA per aandeel ten opzichte van 2007 steeds lastiger haalbaar wordt. De divisie Healthcare stelde in de ogen van de analisten zeer teleur door een veel lagere operationele marge dan waar aanvankelijk vanuit was gegaan.

Voor analist Victor Bareño van SNS Securities was de EBITA onder verwachting door de zwakke resultaten van de divisie healthcare. Dit is voor de analist een teleurstelling aangezien dit één van de meer defensieve divisies van Philips is. De tekortkomingen bij Healthcare zijn gedeeltelijk gecompenseerd door de sterke resultaten bij de divisie Consumer, waar de kostenbesparingen meer effect hebben dan waar de analist op had gerekend. De outlook is tot slot volgens de analist zoals verwacht voorzichtig. Momenteel staat het koersdoel bij de analist onder herziening.

Beleggers Belangen downgrade Philips naar houden
Analist Van den Oever stelt dat de markt niet blij is met de cijfers van Philips . Gesteld wordt dat de afnemers van Philips nu al kampen met de effecten van de crisis-stemming. Ondanks dat het aandeel laag gewaardeerd is aldus de analist is het nu geen koopmoment. De gepresenteerde Q3-cijfers worden teleurstellend genoemd. De winstgevendheid bij alle divisies is afgenomen, mede door het voorgaande wordt het advies gedowngrade naar houden.

Naar aanleiding van de gepresenteerde resultaten heeft op het moment van schrijven alleen Beleggers Belangen een mutatie doorgevoerd in hun advies voor het aandeel. Op dit moment staan er voor het aandeel 27 koop-, 9 houd- en 6 verkoopadviezen uit. Het gemiddeld koersdoel bedraagt 26,33 euro wat een verwacht rendement oplevert van 66,88% ten opzichte van de koers van afgelopen vrijdag.