Cofinimmo koopt rusthuis te Brussel

Cofinimmo kondigt de verwerving aan van alle aandelen van Parkside Invest NV, eigenaar van het rusthuis Parkside gelegen Generaal De Ceunincklaan, 75 te 1020 Brussel. Het bestaand vastgoed werd gewaardeerd op € 6,5 miljoen, wat in lijn is met de waarde die de onafhankelijke vastgoeddeskundige eraan toekent. Momenteel zijn renovatie- en uitbreidingswerken van het huidig gebouw aan de gang. Het totaal budget dat Cofinimmo voor de werken zal betalen werd geschat op € 10 miljoen. Na de oplevering van de werken, gepland in de loop van het 4de kwartaal van 2012, zal het gerenoveerd en uitgebreid rusthuis 5 920m² en 135 bedden tellen.

Sinds 01.10.2011 int Cofinimmo huurinkomsten die zullen vermeerderen na de oplevering van de werken. De aanvankelijke huurinkomst geldend vanaf datum van oplevering gedeeld door de som van de waarden van het bestaande goed en van de werken, vertegenwoordigt een bruto huurrendement1 van 6,50%. De initiële huurinkomst zal nadien geïndexeerd worden op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen (“gezondheidsindex”).